příspěvková organizace Ministerstva kultury

STARÁ ŠKOLA

 

bezbariérově přístupno – přízemí

 

Expozice nazvaná Stará škola je postavena na záměru přiblížit návštěvníkům historii a vývoj v oblasti školní výuky na základě myšlenek Jana Amose Komenského, které byly formulovány již v úvodním slově ke zmíněné učebnici Orbis sensualium pictus:

 

„Hlavní při tom je předkládat věci smysly vnímatelné nejdříve smyslům, aby mohly být pochopeny … Neboť, nemůžeme ani jednat, ani mluvit moudře, jestliže dříve neporozumíme správně všemu, co máme činit nebo o čem máme mluvit. V rozumu pak nic není, co nebylo dříve ve smyslech. Pilně cvičit smysly ve správném chápání rozdílů mezi věcmi znamená klást základy veškeré moudrosti, vší moudré výmluvnosti a všem moudrým úkonům v životě.“


(Svět viditelných věcí v obrazech, Norimberk 1658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrální část expozice zaujímá mobiliář staré školy zahrnující školní lavice z období 2. poloviny 19. století až 1. poloviny 20. století, jehož součástí je také katedra a kabinetní skříň, v níž jsou uloženy fyzikální výukové školní pomůcky z téhož časového období. Po obvodu školní třídy je umístěno šest vitrín v podobě oken, v nichž je představena série vyobrazení a k nim náležejících textů z Komenského jazykové učebnice Orbis sensualium pictus.

Tři okna na levé straně školní třídy jsou věnována pojmu světa, v němž žijeme a který nás obklopuje a fyzikálním jevům jako je čas a světlo, které jsou nedílnou součástí tohoto světa. Jsou to abstraktní pojmy vnímané člověkem zejména za pomocí důmyslných, jím sestrojených přístrojů a pomůcek, které usnadňují lidským smyslům jejich vnímání a Komenským jsou přiblíženy v jeho jazykové učebnici prostřednictvím textů o světě, hodinách a optických sklech. Pro lepší názornost jsou u Komenského obrazových textů z Orbisu vystaveny v jednotlivých oknech trojrozměrné předměty, které pomáhají pochopit náš svět a planetu Zemi jako vesmírné těleso nebo časoměrné pomůcky k měření času (nástěnné, skříňkové a sluneční hodiny) či optické pomůcky (brýle, zrcadla, dalekohled a souprava Jaegerových optotypů).

 

Další tři okna na pravé straně třídy jsou věnována několika vybraným lidským činnostem lékařství, kovářství, tkalcovství, zpracování lnu a pojmu plátna. Je to výběr zcela konkrétních činností a pojmů, které byly již v době Komenského běžnou součástí lidského života a také častým prostředkem k obživě. A tak i proto zaujímají v jeho Orbisu tyto jím zmiňované pojmy jednu z hlavních součástí kapitoly o lidských činnostech. Jednotlivé obrazové texty jsou doplněny opět několika ukázkami trojrozměrných předmětů z lékařského prostředí, kovářských výrobků a nástrojů nebo pomůcek k výrobě i barvení plátna.

 

Celkový dojem z této expozice podtrhují také historické školní obrazy a názorné školní pomůcky umístěné mezi jednotlivými okny a po stěnách expozice školy. Jde o obrazový i trojrozměrný materiál, který vznikal na základě Komenského myšlenky názorné školní výuky. Tyto školní pomůcky však pocházejí až z pozdějšího období konce 19. – 1. poloviny 20. století a jsou tak jedním z příkladů snahy po názorném vyučování této doby.

 

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999