příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA !


Studia Comeniana et historica č. 79


Studia Comeniana et historica č. 79


Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí.

Vychází od r. 1971 dosud.
600 Kč
Počet kusů:  objednat objednat