příspěvková organizace Ministerstva kultury

SCetH – STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

Studia Comeniana et historica (SCetH) je časopis zaměřený na komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Vychází kontinuálně od svého založení roku 1971.

Periodicita: časopis vychází jednou ročně, a to jako dvojčíslo.

 

Ediční proces: články jsou posuzovány anonymně dvěma odbornými recenzenty (double blind peer review).

 

Do Studií přijímáme příspěvky z těchto oblastí:

 • komeniologie
 • české překlady textů J. A. Komenského
 • informace o komeniologické literatuře české i zahraniční
 • aktuální zprávy o komeniologických konferencích či výstavách
 • historie 16.–18. století
 • filosofie, literatura raného novověku a příbuzné oblasti
 • dějiny regionu
 • teologie

 

Časopis nepožaduje poplatky za podání či recenzní posouzení článků.


ISSN: 0323-2220 (print)

Vydavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě


Licence a autorská práva: časopis Studia Comeniana et historica se řídí autorským zákonem č. 121/200 Sb., který byl přijat Parlamentem České republiky 7. dubna 2000 a který je účinný od 1. prosince 2000. Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie. Časopis respektuje právní normy Evropské unie, stejně jako mezinárodní smlouvy o autorských právech. 

Jak časopis získat: Časopis je možno zakoupit v pokladně Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Přemysla Otakara II. 36), dále pak objednat přes náš eshop, nebo je možno zřídit předplatné.

 

Časopis Studia Comeniana et historica je zařazen do:

 • mezinárodní vědecké databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
 • databáze EBSCOhost Online Research Databases
 • katalogů a databází Národní knihovny (NKC, ČNB, ANL)

 

odkaz: AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE KOUPI

 

 

 

 

 

....

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999