příspěvková organizace Ministerstva kultury
Svatební kroj z Březové

Svatební kroj z Březové

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás zve na vernisáž výstavy

SVATEBNÍ KROJ Z BŘEZOVÉ
rekonstrukce tradičního lidového oděvu


výstava je otvírána v rámci Mezinárodního dne muzeí 2014

vernisáž v muzeu
pátek 16. května 2014, 17.00 hod.

úvodní slovo
Veronika Provodovská (MJAKUB)
autorka rekonstrukce

účinkují
folklorní soubory z Březové:

CM Šimbolica
ženský sbor Šibalice
a dívčí sbor Danajky

výstava trvá do 8. června 2014
UH. BROD -- Muzeum JAK (malý výstavní sál)