příspěvková organizace Ministerstva kultury

Svěcení parní stříkačky na Dolním náměstí (1) (1912)

Svěcení parní stříkačky na Dolním náměstí (1) (1912)

 

Foto Vilibald Růžička, 1912


Pro svoji polohu v centru města se Dolní náměstí často stávalo nejen místem trhů, ale i mnohých lidových zábav a slavností. Jednou z mnoha takových slavností bylo i svěcení parní stříkačky zachycené na tomto snímku.