příspěvková organizace Ministerstva kultury

Svěcení parní stříkačky na Dolním náměstí (2) (1912)

 

Foto Vilibald Růžička, 1912

 

Fotografie zachycující zajímavý moment ze slavnosti svěcení parní třícilindrové stříkačky firmy Karel Řezáč a spol. Slavnost byla započata již v sobotu 20. července divadelním představením „Otče náš“.  Samotné svěcení následovalo v neděli 21. července u příležitosti župního hasičského sjezdu, které provedl uherskobrodský děkan P. Jan Fidler za přítomnosti představitelů města. Poté bylo předvedeno, jak tato na svoji dobu moderní technika v majetku města pracuje a vyzkoušena její funkce pří stříkání vody na domy na Dolním náměstí.