příspěvková organizace Ministerstva kultury

Svěcení parní stříkačky na Dolním náměstí (2) (1912)

Svěcení parní stříkačky na Dolním náměstí (2) (1912)

 

Foto Vilibald Růžička, 1912

 

Fotografie zachycující zajímavý moment ze slavnosti svěcení parní třícilindrové stříkačky firmy Karel Řezáč a spol. Slavnost byla započata již v sobotu 20. července divadelním představením „Otče náš“.  Samotné svěcení následovalo v neděli 21. července u příležitosti župního hasičského sjezdu, které provedl uherskobrodský děkan P. Jan Fidler za přítomnosti představitelů města. Poté bylo předvedeno, jak tato na svoji dobu moderní technika v majetku města pracuje a vyzkoušena její funkce pří stříkání vody na domy na Dolním náměstí.