příspěvková organizace Ministerstva kultury

Svět mechanické hudby

! VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO 23. DUBNA 2017 !

 

O VÝSTAVĚ SE ZMÍNIL TAKÉ MINISTR KULTURY DANIEL HERMAN:

(newsletter MK ČR MIK21, s. 2, únor 2017)


další ohlasy v médiích:

 

ČLÁNKY:

5 plus 2 / Zlínsko a Uherskohradišťsko (2. 12. 2016)


TELEVIZNÍ REPORTÁŽE:

 

Česká televize: Dobré ráno 10. 11. 2016 – 3 rubriky v časech 6.31, 7.24 a 7.53 „Beseda: Hrací skříňky“ ZDE

Tv Barrandov 30. 10. 2016 (na 17. min. 37. cec.) ZDE

Tv Slovácko 28. 10. 2016 ZDE

 

ROZHLASOVÉ POŘADY:

 

Český rozhlas Dvojka: Noční mikrofórum 9. 11. 2016, 22.30 ZDE

 

INTERNET:

operaplus.cz

propamatky.info

 

fotografie: ZDE

 

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci se státními muzei a soukromými sběrateli

 

Vás zve na vernisáž výstavy

 

SVĚT MECHANICKÉ HUDBY

aneb zlaté časy automatofonů

 

flašinety, orchestriony, fonografy

hrací hodiny, píšťalové mechanismy, hřebíčkové hrací strojky

polyfony, symfoniony, aristony

 

vernisáž

čtvrtek 27. října 2016, 17.00 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Mgr. Patrik Pařízek – komentář k vývoji mechanických hracích strojů

 

vystoupení na Masarykově náměstí v Uherském Brodě již od 14.00

FLAŠINETÁŘI pod vedením Jana Bondry

 

výstava je prodloužena do 23. 4. 2017

vstupné: 25 Kč

 

Poznáte stroje, jež pomáhaly v obživě žebráků a válečných invalidů,

nebo které hrály pro potěšení v měšťanských salonech.

 

 

 ODKAZ NA DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ŠKOLY

 

Chcete si ihned sami vyrobit gramofon? Stačí verzatilka („krajón“), špendlík a list papíru. Nevěříte? Návod je ZDE :)

 


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999