příspěvková organizace Ministerstva kultury

Svetom, moje svetomSvetom, moje svetom

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
a Slovenské národné múzeum v Martine

si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy
o slovenských drátenících

SVETOM, MOJE, SVETOM…

čtvrtek 27. října 2011 v 17 hodin
v prostorách Muzea JAK v Uh. Brodě

úvodní slovo
PhDr. Daša Ferklová
autorka výstavy

kulturní program
hudecká muzika CM Olšavy

27. 10. 2011 - 26. 2. 2012 (prodlouženo)
Velký výstavní sál Muzea JAK
Uherský Brod

O drátenictví na Slovensku

Přibližně od poloviny 19. století dráteníci rozšířili své služby o vlastní výrobky z drátu a plechu. Z drátu vyráběli různé háčky, věšáky, klece pro ptáky, košíky, podnosy apod., z plechu různé lopatky, struhadla, pekáče, skříňky apod. Zhotovovaly nejen užitkové předměty, ale i tvarově náročné dekorativní předměty, v jejichž výrobě mnozí dosáhli osobitého výtvarného projevu.

Rozšířený sortiment výrobků vedl dráteníky i mimo území Slovenska, přičemž jejich postavení a podmínky práce byly v jednotlivých zemích diferencované. Za prací vandrovali jednotlivě nebo ve skupinkách, putovali nebo se trvale usadili, zakládali malé drátenické dílny, z nichž některé přerostly do velkých průmyslových firem. Zvláště úspěšní byli v carském Rusku, kde drátenictví celkovou úrovní kulminovalo. Vzniklo zde přes 80 dílen, nazývaných "mistrovské", které svůj široký sortiment výrobků nabízely nejen pro domácí trh, ale i do zahraničí. Z evropských zemí se dráteníci dále usadili na územích dnešního Polska, Maďarska, Čech a Moravy, Rakouska, Německa, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Francie a Anglie. Dostali se i do zemí balkánského poloostrova, usadili se v dnešním Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku. Někteří pokračovali dále do Malé Asie, jiní na opačnou stranu do Ameriky.

Po návratu z cest zúročili své znalosti v domácím prostředí. Kromě užitkových předmětů zhotovovali náročné dekorativní-užitkové předměty, mnohokrát oceněné různými mezinárodními oceněními a uznáními. Mosazným, pozlaceným nebo postříbřeným drátem inovovali výrobní sortiment, zoomorfní a rostlinné motivy probírali hlavně z krajkářského a pletařské umění, nejen domácího.

I když se situace po první světové válce výrazně změnila, dráteničtí mistři našli své pokračovatele.

doprovodný text výstavy

Curriculum Vitae výstavy „Svetom, moje, svetom... “

Výstava vznikla na výzvu Slovinského etnografického muzea, které požádalo jednotlivé evropské národní muzea o reprezentativní výstavu jevu typického pro danou zemi. Slovenské národní muzeum se rozhodlo pro téma drátenictví.

Na výstavě, která se konala v Lublani, se představila etnografická muzea ze čtrnácti evropských zemí:

1. Suomen käsityon museo (Jyväskylä - Finsko)
2. The National Museum of Ireland - Country Life (Castlebar - Irsko)
3. Regionalen Burgaski Muzej (Burgas - Bulharsko)
4. Państwove Muzeum Etnograficzne (Varšava - Polsko)
5. Etnografický ústav Moravského zemského muzea (Brno - Česká republika)
6. Muzej na Makedonija (Skopje - Makedonie)
7. Bayerisches Nationalmuseum (Mnichov - Německo)
8. Österreichische Museum für Volkskunde (Vídeň - Rakousko)
9. Eesti Rahva Muuseum (Tartu - Estonsko)
10. Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (Trento - Itálie)
11. Etnografski Muzej Istre (Pazin - Chorvatsko)
12. Etnografski muzej (Zagreb - Chorvatsko)
13. Néprajzi Muzeum (Budapešť - Maďarsko)
14. Slovenské národní muzeum (Martin - Slovensko).

Setkaly se zde různé národy, každý přinesl kus svého „domova“, svůj příběh. Když se začalo s instalováním, nikdo si neuměl představit, jaký bude výsledek. Ale nakonec se jednotlivé příběhy zemí spojily a vytvořily tak velkolepou mozaiku evropské kultury, která zaujala návštěvnickou veřejnost.

Po prezentaci v SEM v Lublani se výstava představila v listopadu r. 2005 ve Slovenském institutu v Moskvě v Ruské federaci. Dráteníci se symbolicky vrátili do země, v níž toto řemeslo dosáhlo jeden z největších úspěchů. V roce 2006 ji viděli i návštěvníci Slovenského národního muzea - Historického muzea v Bratislavě, na přelomu let 2006 - 2007 návštěvníci Slovenského národního muzea - Muzea ukrajinské kultury ve Svidníku. V r. 2007 byla reprízovaná v Galerii Mikuláše Galandy v Turčianských Teplicích. Na přelomu let 2007 - 2008 ji měli možnost zhlédnout návštěvníci Moravského zemského muzea - Etnografického ústavu v Brně v České republice a v letních měsících návštěvníci Slovenského národního muzea - Betliar. Putování výstavy o slovenských drátenících zatím nekončí. V roce 2011 bude opět představena návštěvnické veřejnosti v zahraničí (Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě - Česká republika).

doprovodný text výstavy