příspěvková organizace Ministerstva kultury

Trávnický mlýn při řece Olšavě (20. léta 20. stol.)

 

foto neznámý autor, 20. léta 20. století

 

Fotografie budovy Trávnického mlýna při řece Olšavě, který je již v roce 1567 připomínán jako městský mlýn s valchou. V roce 1769 jej městská rada odprodává soukromému mlynáři Antonínu Žabskému za 255 zl. Při pracích na regulaci Olšavy mlýn v roce 1919 zanikl a jeho budova byla od roku 1921 využívána Antonínem Sanitzerem ke zpracovávání kůží. Protože však jeho firma nenalezla dostatečný odbyt pro své výrobky, bylo zde zpracovávání kůží v roce 1925 zastaveno.