příspěvková organizace Ministerstva kultury

Trh před radnicí v Uherském Brodě (1920)

Trh před radnicí v Uherském Brodě (1920)

 

Foto neznámý autor, kolem roku 1920

 

Fotografie pořízená v prvních desetiletích 20. století na Masarykově náměstí zachycuje blíže neurčený trh před radnicí v Uherském Brodě. Zcela vlevo je zachycen řadový patrový dům č. p. 73 v přízemí s obchody Jana Plota (později v letech 1932 – 1950 obchod se smíšeným zbožím Jiřího Valečky) a hodináře Antonína Suchého. Ve vedlejším rožním domě č. p. 74 byl v této době provozován hostinec Františka Hanáka.