příspěvková organizace Ministerstva kultury

U vlčnovského sedláka

sezónní program: květen, červen, září | určeno pro: děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

délka programu: 60–90 min.

cena: 30 Kč za žáka / ped. doprovod a děti z MŠ zdarma

 

[TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde]


U vlčnovského sedlákaZážitkový a naučný program. Komentovaná prohlídka starobylé usedlosti s praktickými ukázkami. Ukázka celého rolnického domu i s hospodářstvím. Jedná se o poslední typické stavení s patrovou komorou, černou kuchyní a doškovou střechou, které bylo běžné na Moravském Slovácku ještě na přelomu 19. a 20. století. Tento poslední cenný doklad slováckého stavení ve Vlčnově v původním prostředí přibližuje návštěvníkům nejen dnes již zaniklý způsob života vesnického obyvatelstva na Moravském Slovácku, ale také sváteční a běžné činnosti spjaté s hospodářským provozem zemědělské usedlosti. Je zde vystaven úplný inventář vlčnovské jizby (hlavní obytná část stavení) včetně lidových oděvů a jejich součástek, síně (vstupní část objektu), komory a černé kuchyně. V přilehlých hospodářských objektech (chlévy, kůlna, stodola), které tvoří součást stavení, jsou instalovány ukázky drobného hospodářského nářadí, zemědělských strojů, kovářských výrobků a nářadí, postroje a předměty související s chovem dobytka a orbou, v nádvorním přístřešku je pak nevelká expozice vztahující se ke včelařství. V průběhu programu si mohou žáci vyzkoušet připravené různé domácí a hospodářské práce. Zapojení žáků do praktických ukázek. Například, jak se plete ručně povříslo, kují kosy na babce, ruční mlácení cepy, zaplétání plotu ,,kroviňáku“, ruční stloukání másla, skládání sena do ,,babinca“ dřevěnými vidlemi a další zajímavé a neobyčejné dovednosti… Žáci a studenti se dozví o každodenním životě obyvatel domu z období 1850 – 1940 i to, jaká byla v průběhu celého roku obživa a práce. Program probíhá v muzejní památkové usedlosti ve Vlčnově.

 

V případě nepříznivého počasí, je možné domluvený program zrušit, nebo přesunout na jiný termín.

 

Je možné předem domluvit a rezervovat oběd v restauraci pro celou skupinu žáků přímo ve Vlčnově.

 

Po skončení našeho programu, v případě dalšího zájmu o další vyžití v této oblasti, je možnénabídnout / doporučit i jiné zájmové a zábavní aktivity pro vaše žáky / studenty v blízkém okolí, mimonaše muzeum.

 

U vlčnovského sedláka

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.