příspěvková organizace Ministerstva kultury

Učíme se lidové tance 2019 (2/4)

 

Milí folkloristi, tanečníci a milovníci lidových písní a tanců!

 

Přijďte si zatančit, pobavit se a hlavně naučit se nové tance na seminář „Učíme se lidové tance“. Celá akce již tradičně proběhne v Uherském Brodě, tentokrát v atriu Muzea J. A. Komenského (za nepříznivého počasí na ZUŠ), vždy večer od 18.00–20.00 hodin.

 

(13. 5. TANCE Z MORAVSKÝCH KOPANIC, vyučuje Marie Rapantová z FS Kopaničár)
15. 5. KUNOVSKÁ SEDLCKÁ, vyučuje Jiří Lůčný z FS Handrlák
20. 5. STRÁŽNICKÝ DANAJ, vyučuje Tatiana Pálenská ze Strážnice
22. 5. TANCE MORAVSKÝCH CHORVATŮ, vyučuje Petr Ševčík z NS Pálava

 

Podrobnější informace naleznete na Facebooku a budu je tam stále doplňovat: https://www.facebook.com/ucimeselidovetance/


Celé tančení nám bude hrát HM Kopaničár
Vstupné na jednu lekci 50 Kč.
přihlášky zasílejte na mail: ucimeselidovetance@centrum.cz

Těšíme se na Vás!

Jitka Bartošová

 

PS: Propagujte, prosím, tuto akci i po svých známých! Jelikož tance vyučují lektoři z daného regionu, bude zde učena jejich unikátní a archaická podoba a tím pomůžeme udržení a možná i rozšíření naší slovácké kultury.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999