příspěvková organizace Ministerstva kultury

Uherskobrodské hostince (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Fotografický záběr na budovy dvou uherskobrodských hostinců č. p. 71 (čtvrtý dům zleva), kterému se lidově říkalo u Medřických a zájezdního hostince Aloise Straňáka U zlatého kříže č. p. 72 (pátý dům zleva). V roce 1889 dal Anton Medritzky přebudovat svůj hostinec na hotel, který se během následujících čtyřiceti let své existence stal známým a vyhledávaným podnikem. Také původní zájezdní hostinec U zlatého kříže ustoupil v roce 1896 stavbě nového hotelu firmy Novák, která ve městě působila do počátku 30. let 20. století. Do vedlejšího domu č. p. 73 se v roce 1888 přestěhovala z domu č. p. 137 (dnes č. p. 138) známá uherskobrodská lékárna Matěje Pecháčka a přetrvala zde do roku 1899 ve vlastnictví pozdějšího říšského poslance a starosty města Ignáta Seicherta.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999