příspěvková organizace Ministerstva kultury

Uherskobrodsko v písni a tanci / EHD 2008

EHD 2008 v České republice proběhlo ve dnech 13. - 21.9. 2008.
Jejich tématem bylo "Památky v krajině a krajina jako památka"

UHERSKOBRODSKO V PÍSNI A TANCI / EHD 2008

den otevřených dveří do muzea - vstup zdarma

21. září 2008
9.00 – 12.00, 13.00 – 17:00

Muzejní kinemtaograf - celodenní projekce videofilmů
Musaionfilm 2008 - nejzajímavější filmy z letošní videopřehlídky muzeí ČR
9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
NOVÁ TŘÍDA
program - ZDE

Barokní kvintet pod vedením Libuše Pipalové
14:30 - 15:00
SLOUPOVÝ SÁL
program - ZDE

bylo možno navštívit tyto expozice a výstavy:

Jan Amos Komenský lidstvu
stálá expozice
PŘIZEMÍ BUDOVY EXPOZICE (SLOUPOVÝ SÁL)

Starožitnosti Uherskobrodska
dlouhodobá expozice
ATELIÉR

Cestička do školy
výstava slabikářů
12.9. – 23.11.2008
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL

Japonská zahrada přátelství TSUKIYONO
"Zahrada přátelství" mezi městy Tsukiyono a Uherským Brodem
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
DVŮR ŘEDITELSTVÍ MUZEA

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999