příspěvková organizace Ministerstva kultury

Uherskobrodsko v písni a tanci / EHD 2008

EHD 2008 v České republice proběhlo ve dnech 13. - 21.9. 2008.
Jejich tématem bylo "Památky v krajině a krajina jako památka"

UHERSKOBRODSKO V PÍSNI A TANCI / EHD 2008

den otevřených dveří do muzea - vstup zdarma

21. září 2008
9.00 – 12.00, 13.00 – 17:00

Muzejní kinemtaograf - celodenní projekce videofilmů
Musaionfilm 2008 - nejzajímavější filmy z letošní videopřehlídky muzeí ČR
9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
NOVÁ TŘÍDA
program - ZDE

Barokní kvintet pod vedením Libuše Pipalové
14:30 - 15:00
SLOUPOVÝ SÁL
program - ZDE

bylo možno navštívit tyto expozice a výstavy:

Jan Amos Komenský lidstvu
stálá expozice
PŘIZEMÍ BUDOVY EXPOZICE (SLOUPOVÝ SÁL)

Starožitnosti Uherskobrodska
dlouhodobá expozice
ATELIÉR

Cestička do školy
výstava slabikářů
12.9. – 23.11.2008
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL

Japonská zahrada přátelství TSUKIYONO
"Zahrada přátelství" mezi městy Tsukiyono a Uherským Brodem
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
DVŮR ŘEDITELSTVÍ MUZEA