příspěvková organizace Ministerstva kultury

Umlčené umění

JOSEF SOMR – recitace

 

DUO LYRIKO:

MAGDALENA GRAFFOVÁ A ŠTĚPÁN GRAFFE – housle

MICHAL  HREŇO – violoncello

 

 

Podvečer hudebních skladeb  autorů postižených tíživými událostmi 2. světové války

se prolíná s dějem autobiografického příběhu knihy Liona Feuchtwangera

o jeho útěku z nacistického Německa v podání herce Josefa Somra.

 

program

Lion Feuchtwanger / Úryvky z knihy Ďábel ve Francii

Bohuslav Martinů, Gideon Klein, Erwin Schulhoff, Jaroslav Ježek

 

V rámci Abonentního cyklu Musica 2017/2018

 

Muzeum J.A. Komenského – sloupový sál | 17.00 | 100 Kč

 

 

Josef Somr – recitace, duo Lyrico – housle, violoncello

koncert Domu kukltury Uherský Brod

(út) 20. března 2018 | 17.00

 

 

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999