příspěvková organizace Ministerstva kultury

Umlčené umění

JOSEF SOMR – recitace

 

DUO LYRIKO:

MAGDALENA GRAFFOVÁ A ŠTĚPÁN GRAFFE – housle

MICHAL  HREŇO – violoncello

 

Umlčené umění

 

Podvečer hudebních skladeb  autorů postižených tíživými událostmi 2. světové války

se prolíná s dějem autobiografického příběhu knihy Liona Feuchtwangera

o jeho útěku z nacistického Německa v podání herce Josefa Somra.

 

program

Lion Feuchtwanger / Úryvky z knihy Ďábel ve Francii

Bohuslav Martinů, Gideon Klein, Erwin Schulhoff, Jaroslav Ježek

 

V rámci Abonentního cyklu Musica 2017/2018

 

Muzeum J.A. Komenského – sloupový sál | 17.00 | 100 Kč

 

Umlčené umění

 

Josef Somr – recitace, duo Lyrico – housle, violoncello

koncert Domu kukltury Uherský Brod

(út) 20. března 2018 | 17.00