příspěvková organizace Ministerstva kultury

Upozornění na pořizování fotozáznamů a videozáznamů a na kamerový systém

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (MJAK)

 

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) upozorňuje návštěvníky MJAK, že:

 

Prostor před hlavním vstupem do expozic MJAK, některé výstavní prostory, atrium a nádvoří ředitelství MJAK, jsou monitorovány kamerovým systémem s pořizováním záznamu, který je uchováván po dobu nezbytně nutnou, maximálně 14 dnů, a poté automaticky přemazán novými daty.


Rovněž upozorňujeme, že ze všech výstavních a kulturních akcí pořádaných v prostorách MJAK mohou být pořizovány video nebo fotodokumentace a tyto uveřejňovány na webových stránkách za účelem prezentace muzea. Taktéž je možné uveřejnění fotografií či videí z pořádaných akcí v tisku, případně v jiných médiích.

V případě nesouhlasu se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu s Vaší osobou prosíme o vyjádření nesouhlasu před vstupem do prostor Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.


Uherský Brod, 23. 5. 2018


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999