příspěvková organizace Ministerstva kultury

Upozornění na pořizování fotozáznamů a videozáznamů a na kamerový systém

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (MJAK)

 

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) upozorňuje návštěvníky MJAK, že:

 

Prostor před hlavním vstupem do expozic MJAK, některé výstavní prostory, atrium a nádvoří ředitelství MJAK, jsou monitorovány kamerovým systémem s pořizováním záznamu, který je uchováván po dobu nezbytně nutnou, maximálně 14 dnů, a poté automaticky přemazán novými daty.


Rovněž upozorňujeme, že ze všech výstavních a kulturních akcí pořádaných v prostorách MJAK mohou být pořizovány video nebo fotodokumentace a tyto uveřejňovány na webových stránkách za účelem prezentace muzea. Taktéž je možné uveřejnění fotografií či videí z pořádaných akcí v tisku, případně v jiných médiích.

V případě nesouhlasu se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu s Vaší osobou prosíme o vyjádření nesouhlasu před vstupem do prostor Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.


Uherský Brod, 23. 5. 2018