příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ve vzduchu

Muzeum Jana Amose Komenského
uspořádalo vernisáž výstavy

Milivoj Husák
VE VZDUCHU


velkoformátové kresby a obrazy
z cyklu DECEM FONTES - DESET STUDEN


(ZDE - rozhlasová relace ČRo Vltava - rozhovor s Akad. mal. Milivojem Husákem 28.8.2007, redaktor Petr Slinták)

vernisáž proběhla v pátek 24. srpna 2007, 17:00 hodin
výstavu uvedl autor, součástí vernisáže byla projekce
dokumentu "Decem fontes - Deset studen"o autorově
malířské instalaci v ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou

sloupový sál muzea

výstava byla prodloužena do 11. 11. 2007

Výstava sestává z velkoformátových kreseb a obrazů z původního autorova cyklu „Decem fontes – Deset studen“, který byl již dříve k vidění v ambitu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (2004). Právě tato malířská instalace společně s instalací v prostorách sakrální architektury J. B Santiniho „Tělo v vosk, srdce v knot, duše v plamen“ (2002) zaujímají zvláštní postavení mezi padesátkou autorových samostatných výstav. Kromě ocenění a zastoupení ve sbírkách u nás i v zahraničí jsou známé jeho realizace ilustrací, fotoobrazů a divadelních výprav k „Labyrintu světa a lusthauzu srdce“ J. A. Komenského (1983 – 1989), nástěnná malba „Anděl a Komediant“ (věž Divadla Husa na Provázku v Brně, 1993) či scénické návrhy a realizace pro Divadlo U stolu v Brně (1997- 2005).

Milivoj Husák se vrací do výstavních prostor muzea po loňské spolupráci na výtvarném řešení expozice v Naardenu „Vivat Comenius – Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance“. Nyní přichází se svou poslední abstraktní tvorbou a přibližuje tak svět niterného duchovního dialogu.

článek pro tisk ZDE 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999