příspěvková organizace Ministerstva kultury
Věda je krásná

Věda je krásná

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity v Praze
Vás zvou na výstavu fotografií soutěže

VĚDA JE KRÁSNÁ

„Soutěž Věda je krásná chce zprostředkovat nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou přírodovědci narazí při svém seriózním bádání. Je přitom jedno, zda se jedná o fotografie kvasinek, orlů či obzvlášť dovádivé mlhoviny, nebo precizně znázorněnou 3D interakci biomolekul či ohyb světelných vln v nanostrukturách . Rádi bychom veřejnosti představili i ty nejlepší ilustrátorské počiny, jejichž vypovídací hodnota je v dnešním digitálně snímaném světě stále nezastupitelná.“ (www.vedajekrasna.cz)

vernisáž
středa 4. června 2014, 9.30 v budově expozice muzea
u příležitosti zahájení Musaionfilmu 2014

součástí vernisáže je projekce 4 krátkých filmů z projektu

výstava potrvá do 15. června 2014
část expozice "Škola hrou"

„Bo v oku Limy“ (foto Petr Jan Juračka – projekt Věda je krásná)

musaionfilm.cz