příspěvková organizace Ministerstva kultury

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ

Mohl by Komenský suplovat fyziku?

celoroční program | určeno pro: žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

doporučený max.počet žáků v programu: 20 | délka programu: 60 min.

vstupné 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

Věda nebo klam smyslů

 

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ

 

Co zažívali vědci 17. století i Komenský sám, když pozorovali fyzikální jevy a ještě nebyl nikdo, kdo by je už správně definoval?


ÚHEL POHLEDU – jaký úhel pohledu je správný?

Svět máme poznávat v první řadě pomocí našich smyslů a rozumu. To, jak se věci jeví našim smyslům, závisí na úhlu pohledu. JAký předmět zobrazuje stín promítaný na stěně?  Je to krychle? Jehlan? Nebo něco jiného? Následuje zajímavé odhalení.

 

GEOCENTRISMUS a HELIOCENTRISMUS – Komenský vs. Koperník

V této části programu je žákům vysvětlen rozdíl mezi GEOCENTRISMEM a HELIOCENTRISMEM, rozdíl mezi tvrzením Koperníka a Komenského. Zajímavým způsobem je také ukázána složitá dráha planet obíhajících ZEMI. Pomocí laserového paprsku a zvyšováním rychlosti stopy obíhající větší a menší kružnici zjistíme, jeslti měl pravdu Koperník nebo Komenský. Poté si žáci sami zaexperimentují s trajektoriemi a zajímavý úkaz uvidí přímo před sebou na jejich papíru.

 

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮSVĚTLO A TEORIE BAREV – i z pohledu Komenského

Tady se podíváme na zoubek Komenského tvrzení, že barvy vznikají smícháním světla a temnoty. Pokusíme se ukázat žákům jak to doopravdy je. Které světlo je základní? Co uvidíme za barvy, když budeme přímo v místnosti různé světelné barvy míchat? A  jak to vlastně bylo s jedním velkým objevem Izáka Newtona. K čemu mu posloužil obyčejný skleněný hranol? Dá se rozložit světlo? Nebo je to hloupost?

 

RGB A LIDSKÝ ZRAK

Jak barvy vidí naše oči? Kolik barev vnímá naše oko? Vidí naše oči opravdu všechny barvy, které kolem sebe máme,nebo je to trochu jinak? Na tyto otázky žáci dostanou odpověď praktickým pokusem. Už jste se viděli, jak vypadáte, když na Vás svítí třeba sodíková výbojka v úplně tmavé místnosti? Je to zaručeně úsměvný pohled na vaše spolužáky. A samozřejmě si vysvětlíme a hlavně ukážeme proč tomu tak je. Na konci této části si žáci vyzkoušejí své nově nabité poznatky na pokusu.

 

Poznáš barvy?

V této části programu si žáci vyzkoušejí pokus, kterému říkáme „NAJDI PRAVDU“. Přes jednotlivé RGB průsvitné filtry se totiž jednotlivé barevné figurky ztácejí svou barvu a odhalit pravdu se povede jen těm nejzkušenějším.

 

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ

 

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203