příspěvková organizace Ministerstva kultury

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ

Mohl by Komenský suplovat fyziku?

celoroční program | určeno pro: žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 20 | délka programu: 60 min.

cena: 20 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

 

Program má za cíl těžit z vědecké doby Komenského a její atmosféry. Představujeme zde 17. století jako obrat v myšlení tehdejší vědecké společnosti. V programu se s žáky pracuje částečně demonstračně a částečně individuálně interaktivně. Žáci se dovědí zajímavá fakta a sami si budou moci některé pokusy zkoušet v malých skupinkách. Využívány jsou praktické fyzikální (bezpečné) experimenty i animace.V tomto programu je využito nejslavnějších vědeckých hybatelů tehdejší doby, jako byl Isaac Newton, jakožto objevitel základních zákonů pohybu a člověk, který jako první rozložil světlo a položil základy k jeho vědeckému pochopení; Mikuláš Koperník s jeho průlomovou myšlenkou Heliocentrismu, se kterou se nejen Komenský těžko smiřoval; Galileo Galilei, jakožto zakladatel moderní vědecké metodiky objevování.

 

Obsahem samotného programu je:

 

ÚHEL POHLEDU – jaký úhel pohledu je správný?

Svět máme poznávat v první řadě pomocí našich smyslů a rozumu. To, jak se věci jeví našim smyslům, závisí na úhlu pohledu. Žáci se pokusí určit pod různými úhly pohledu, jaký předmět se skrývá ve stínu ukazujícím se na stěnu místnosti, který je nasvícen z jednoho bodu - místa. Je to krychle? Jehlan? Nebo něco jiného? Následuje zajímavé odhalení.

 

GEOCENTRISMUS a HELIOCENTRISMUS – Komenský vs. Koperník

V této části programu je žákům vysvětlen rozdíl mezi GEOCENTRISMEM a HELIOCENTRISMEM, rozdíl mezi tvrzením Koperníka a Komenského, co je středem vesmíru, obíhá Slunce zemi nebo Země slunce? Zajímavým způsobem je také ukázána složitá dráha planet obíhajících ZEMI, která pouhým okem není vidět. Pomocí tohoto pokusu zjistíme, že různé planety se pohybují po obloze jinak než Slunce a Měsíc. Tento velmi zajímavý jev je demonstrován pomocí laserového paprsku a zvyšováním rychlosti stopy obíhající větší a menší kružnici zjistíme zajímavý úkaz. Poté si žáci vlastnoručně pomocí speciálních přípravků (ozubených koleček) nakreslí dráhu planet a uvidí již zmiňovaný zajímavý úkaz přímo před sebou na jejich papíru.

 

SVĚTLO A TEORIE BAREV – i z pohledu Komenského

Tady se podíváme na zoubek Komenského tvrzení, že barvy vznikají smícháním světla a temnoty. Pokusíme se ukázat žákům jak to doopravdy je. Které světlo je základní? Co uvidíme za barvy, když budeme přímo v místnosti různé světelné barvy míchat? Žáci se dovědí, jak to vlastně bylo s jedním velkým objevem Izáka Newtona. K čemu mu posloužil obyčejný skleněný hranol? Dá se rozložit světlo? Nebo je to hloupost?

 

RGB A LIDSKÝ ZRAK

Jak barvy vidí naše oči? Kolik barev vnímá naše oko? Vidí naše oči opravdu všechny barvy, které kolem sebe máme. Nebo je to trochu jinak? Na tyto otázky žáci dostanou odpověď praktickým (bezpečným) pokusem na nich samotných. Už jste se viděli, jak vypadáte, když na Vás svítí třeba sodíková výbojka v úplně tmavé místnosti? Je to zaručeně zajímavý pohled na vaše spolužáky, který je velmi úsměvný. A samozřejmě si vysvětlíme a hlavně ukážeme proč tomu tak je. Na konci této části si žáci vyzkoušejí své nově nabité poznatky na pokusu.

 

JAK SE HLEDÁ PRAVDA – jak a proč vidíme různé barvy?

V této části programu si žáci vyzkoušejí pokus, kterému říkáme „NAJDI PRAVDU“. Žáci se rozdělí do skupinek ke stolkům. Před tyto skupinky je postaven malý domeček, ve kterém jsou umístěny různé barevné předměty. Dovnitř domečku je možno se podívat pouze přes několik okýnek, ale různě barevných. Žáci se pokusí přesně určit barvu předmětů umístěných uvnitř domečku dle nových informací, které se dověděli v předešlých minutách tohoto programu.

 

 

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Bc. Lucie Kubišová

muzejní edukátor

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Tel:572 632 288 linka 203/ Mob.608 677 533

kubisova@mjakub.cz

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.

 
Soubory ke stažení:
 • 
MUZEUM ŠKOLÁM 2018 (pdf)  (pdf, 9.4 MB), 02.03.2018, 14:23

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999