příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vědec vědě a víře

Moravsko-slezská křesťanská akademie
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

přednáška
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
VĚDEC VĚDĚ A VÍŘE

sobota 7. října 2006
16:00 Sloupový sál muzea
(cca 300 návštěvníků)

Moravsko-slezská křesťanská akademie
RNDr. Jiří Grygar - vlastní stránky