příspěvková organizace Ministerstva kultury

Virtuální prohlídka

expozice Jan Amos Komenský lidstvu (část I/B – Zpět ke kořenům, historické souvislosti doby):expozice Jan Amos Komenský lidstvu (část II/F – škola hrou: stará třída):expozice Starožitnosti Uherskobrodska (část národopisná):