příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vitajte u nás doma! 2018

 

VITAJTE U NÁS DOMA ! 2018


pořadatel programu:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 

autor programu:

Robert Provodovský – Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 

účinkují:

Pracovníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě,

Členové Kopretina Březová z. s. (FS Danajky, FS Šibalice, DS Slivečky, CM Šimbolica)

 

27. 5. 2018 | 9.00–17.00

 

Komentovaná prohlídka v celé usedlosti rolnického domu a hospodářství včetně praktických ukázek ze života vlčnovské sedlácké rodiny, jejích krojů i krojů přespolní rodiny, která přišla za prací domácí i hospodářskou koncem 19. a počátkem 20. století.

 

VITAJTE U NÁS DOMA je scénickou a živou ukázkou běžného pracovního dne v domácnosti a hospodářství sedláka a jeho rodiny. Komentovaná prohlídka v dobových krojích, ukázka dobových řemesel, domácích prací a prací v hospodářství. Po překročení prahu tohoto stavení se přenesete do období našich předků, kdy se v této usedlosti žilo běžným životem.

 

 

Dozvíte se spoustu historických pojmů, například co jsou to PALIŠOCHY, ŠOREC, SAK, KÚTNICA, ŠŤJÉPKY, POHANČENA, ŽMOLKOVICA, LAJTA, VŘESLOVAČKA, STRÝCOVA STOLICA, PUDLO, ONUCE, OPLÉČKO, DRHLEN, PREPLETY, FUKAR, KADÚBEK, LOPATA FÚKAČKA (VĚJAČKA), TLO atd.

 

Uvidíte i spoustu dalších zajímavých věcí, které byly v dobách našich praprarodičů běžné a byly nedílnou součástí jejich životů. Poznáte a uvidíte nejenom desítky exponátů, např. z včelařství, kovářství, mlynářství, ale také čím se obdělávala zemědělská půda, jak se zpracovávala sklizená úroda z polí a luk. Můžete si sami vyzkoušet některé každodenní práce, které vykonávala gazdina nebo gazda a třeba pomoct děvečce při výrobě některých krojových součástek pro sedlákovu rodinu nebo jen poskládat usušené seno do ,,BABINCA“, zazpívat ukolébavku miminku spícímu na dvorku a pohoupat jej  v plachtě ,,trávnici“ zavěšené na dřevěné trojnožce pod „slivkú“.  Pacholkovi můžete být při ruce například  u  kutí kosy nebo broušení nožů na kamenném brusu.

 

 

Při této neobyčejné procházce minulostí zaručeně potkáte i sedlákovic  děcka. Těch je opravdu požehnaně. Všude skotačí, zlobí sedláka a hrají se s malými koťátky a jinými  domácími zvířátky, které také budou v naší starobylé usedlosti.

 

V tento den nejenže uvidíte obživlou domácnost z poloviny 19. století, ale dovíte se od samotného sedláka a jeho manželky jaké byly jejich tradice a zvyky, práce v průběhu celého roku, z jakých pokrmů se skládal jejich jídelníček. Uvidíte i zajímavou regionální rozdílnost krojů, ve kterých bude oděna celá sedlákova rodina i děvečky a pacholci. Proč tomu tak je? Přijďte se sami podívat a nebojte se na to zeptat přímo samotného sedláka.

 

Toš sa šeci dojdite podívat… už sa na vás moc těšíme!

 


Soubory ke stažení:
 • 
TISKOVÁ ZPRÁVA | Vitajte u nás doma! 2018  (pdf, 855 kB), 22.05.2018, 14:22

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999