příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vitajte u nás doma! 2019

oživlá usedlost Rolnický dům a hospodářství čp. 57

3. ročník setkání s návštěvníky stálé expozice muzea v rámci Jízdy králů 2019

v expozici zároveň probíhá akce “Oživené památky – rukodělné ukázky”

(ne) 26. května 2019 | 9.00–16.00 | obec Vlčnov

 

odkazy:

PROGRAM JÍZDY KRÁLŮ VE VLČNOVĚ 2019

(tisková zpráva na stránkách Ministerstva kultury ČR)

 

Vitajte u nás doma! 2019

 

Život sedláka a jeho rodiny na Jízdě králů ve Vlčnově 2019

 

Živou ukázku běžného pracovního dne v domácnosti a hospodářství sedláka a jeho rodiny nabízí letošní pořad Muzea J. A. Komenského „Vitajte u nás doma“ ve své stálé expozici rolnického domu a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově u příležitosti zdejší Jízdy králů (24.–26. května 2019).

 

Vitajte u nás doma! 2019


Pořad „Vitajte u nás doma“ sestává z komentované prohlídky rolnického domu včetně jeho hospodářství. Prohlídka probíhá v dobových krojích, stejně jako ukázka dobových řemesel, domácích prací a prací v hospodářství. Praktické ukázky ze života vlčnovské sedlácké rodiny, jejich krojů i krojů přespolní rodiny, která přišla za prací domácí i hospodářskou koncem 19. a počátkem 20. století.

 

Vitajte u nás doma! 2019

 

Po překročení prahu stavení se návštěvník dozví, co jsou to pališochy, šorec, sak, kútnica, šťjépky, pohančena a další. Pozná a uvidí nejenom desítky exponátů z oborů včelařství, kovářství, mlynářství, ale také čím se obdělávala zemědělská půda, jak se zpracovávala sklizená úroda z polí a luk. Samotným sedlákem a jeho manželkou mu budou představeny jejich tradice a zvyky, práce v průběhu celého roku a také z jakých pokrmů se skládal jejich jídelníček. Uvidí i zajímavou regionální rozdílnost krojů, ve kterých bude oděna celá sedlákova rodina, děvečky a pacholci. Účinkují pracovníci muzea a členové spolku Kopretina Březová, z. s. a ŽS Čečera ze Starého Hrozenkova. Pořad proběhne 26. května 2019 od 9 do 17 hodin.

 

Již od 25. května je expozice zpřístupněna formou komentovaných prohlídek, probíhají zde také rukodělné ukázky Oživené památky a folklorní pořad Setkání ve dvoře zaměřený na lidovou píseň z oblasti Kyjova.

 

Vitajte u nás doma! 2019

 

odkaz

Jízda králů ve Vlčnově 2019

 

Vitajte u nás doma! 2019

Soubory ke stažení:
 • 
ROLNICKÝ DŮM 2019 (tisková zpráva)  (pdf, 744 kB), 24.05.2019, 19:58