příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vitajte u nás doma! 2019

oživlá usedlost Rolnický dům a hospodářství čp. 57

3. ročník setkání s návštěvníky stálé expozice muzea v rámci Jízdy králů 2019

v expozici zároveň probíhá akce “Oživené památky – rukodělné ukázky”

(ne) 26. května 2019 | 9.00–16.00 | obec Vlčnov

 

odkazy:

PROGRAM JÍZDY KRÁLŮ VE VLČNOVĚ 2019

(tisková zpráva na stránkách Ministerstva kultury ČR)

 

 

Život sedláka a jeho rodiny na Jízdě králů ve Vlčnově 2019

 

Živou ukázku běžného pracovního dne v domácnosti a hospodářství sedláka a jeho rodiny nabízí letošní pořad Muzea J. A. Komenského „Vitajte u nás doma“ ve své stálé expozici rolnického domu a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově u příležitosti zdejší Jízdy králů (24.–26. května 2019).

 Pořad „Vitajte u nás doma“ sestává z komentované prohlídky rolnického domu včetně jeho hospodářství. Prohlídka probíhá v dobových krojích, stejně jako ukázka dobových řemesel, domácích prací a prací v hospodářství. Praktické ukázky ze života vlčnovské sedlácké rodiny, jejich krojů i krojů přespolní rodiny, která přišla za prací domácí i hospodářskou koncem 19. a počátkem 20. století.

 

 

Po překročení prahu stavení se návštěvník dozví, co jsou to pališochy, šorec, sak, kútnica, šťjépky, pohančena a další. Pozná a uvidí nejenom desítky exponátů z oborů včelařství, kovářství, mlynářství, ale také čím se obdělávala zemědělská půda, jak se zpracovávala sklizená úroda z polí a luk. Samotným sedlákem a jeho manželkou mu budou představeny jejich tradice a zvyky, práce v průběhu celého roku a také z jakých pokrmů se skládal jejich jídelníček. Uvidí i zajímavou regionální rozdílnost krojů, ve kterých bude oděna celá sedlákova rodina, děvečky a pacholci. Účinkují pracovníci muzea a členové spolku Kopretina Březová, z. s. a ŽS Čečera ze Starého Hrozenkova. Pořad proběhne 26. května 2019 od 9 do 17 hodin.

 

Již od 25. května je expozice zpřístupněna formou komentovaných prohlídek, probíhají zde také rukodělné ukázky Oživené památky a folklorní pořad Setkání ve dvoře zaměřený na lidovou píseň z oblasti Kyjova.

 

 

odkaz

Jízda králů ve Vlčnově 2019

 

Soubory ke stažení:
 • 
ROLNICKÝ DŮM 2019 (tisková zpráva)  (pdf, 744 kB), 24.05.2019, 19:58

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999