příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vivat Carolus Quartus

 

 

1316--2016 / 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás srdečně zve na

 

koncertní hold Otci vlasti, císaři a králi Karlu IV.

U PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ


Vivat Carolus Quartus

 

Pořad je z repertoáru Divadla Lyra Pragensis.

 

účinkují:

Alfred Strejček (umělecký přednes)

Štěpán Rak (kytara)

 

Muzeum J. A. Komenského, Uh. Brod

úterý 31. května 2016, 20.00–21.30

atrium / sloupový sál

 

vstupné 80 Kč – k zakoupení na místě od 19.00

 

www.alfredstejcek.cz

www.stepanrak.cz

 

pořádáno u příležitosti 12. ročníku Festivalu muzejních nocí

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999