příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vivat Comeniuskoncert pro kytaru, lidský hlas
a orffovský instrumentář

VIVAT COMENIUS

z textu díla Obecná porada o nápravě věcí lidských

účinkují
Alfred Strejček - umělecký přednes
Štěpán Rak - kytara

V dokonalé symbióze komponované hudby a mistrovského přednesu vyznívají
stále myšlenky Komenského neobyčejně živě,
jakoby je tento veliký myslitel
psal pro dnešek.

Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru
živého poselství dávných věků.

„Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili.“ (JAK)

úterý 27. 3. 2012, 17:00
sloupový sál muzea

po koncertu následují vernisáže
3 otevřených výstav a vyhlášení výsledků soutěže Komenský - známý Neznámý
za přítomnosti starostky nizozemského města Naarden
paní dr. Joyce Sylvester

vstupné dobrovolné / PDF ke stažení

Vivat ComeniusSLOUPOVÝ SÁL MUZEA / ÚTERÝ 27. BŘEZNA 2012 / 17:00

Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů Alfred Strejček, režie Jiří Hraše. Koncert má šest částí a je nastudován v pěti jazykových verzích: české, německé, anglické, latinské a španělské. Byl uveden ke 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992 a do dnešní doby má za sebou přes 550 provedení ve více než 30. zemích celého světa.

Tímto stěžejním dílem, které Komenský začal psát v roce 1642 chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama. V jednom z dílů Obecné porady uvádí: „Mnozí si všímají jiných, sebe nikdo, mnozí učí jiné, sebe nikdo, mnozí spravují a napravují jiné, sebe sama nikdo. Tedy, aby tato stížnost přestala, nechť už začne každý nejdříve sám u sebe se vším, co směřuje k nápravě věcí. Proto ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti“.

V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Komenského neobyčejně živě, jakoby je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků. „Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili.“

"Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno". J. A. Komenský

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred Strejček

PROGRAM OSLAV a KONFERENCE v Uh. Brodě