příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

Z DŮVODU PANDEMIE

OD 15. 3. 2021 AŽ DO ODVOLÁNÍ

NEPŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY


Vivat Comenius
RAK, Štěpán – STREJČEK, Alfred – HUSKOVÁ, Markéta Vivat Comenius Koncert pro kytaru, housle, violoncello, lidský hlas a orffovský instrumentář sestavený z textů díla J. A. Komenského De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Námět a výběr textů: Alfred Strejček. Fotografie: František Chrástek. K vydání připravila: Markéta Husková. Uherský Brod : Muzeum J.A.Komenského v nakladatelství Spektrum, 1990. 48 s., il. V roce 1992, v roce čtyřstého výročí narození J.A.Komenského, připravili Štěpán Rak a Alfred Strejček pořad „Vivat Comenius“. Autorem hudební části je Štěpán Rak, part pro lidský hlas dodnes přednáší Alfred Strejček – je to výběr z textů Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských. Publikace obsahuje texty, které byly do pořadu zařazeny – latinsky, česky, německy, anglicky.
15 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999