příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Vivat Comenius
RAK, Štěpán – STREJČEK, Alfred – HUSKOVÁ, Markéta Vivat Comenius Koncert pro kytaru, housle, violoncello, lidský hlas a orffovský instrumentář sestavený z textů díla J. A. Komenského De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Námět a výběr textů: Alfred Strejček. Fotografie: František Chrástek. K vydání připravila: Markéta Husková. Uherský Brod : Muzeum J.A.Komenského v nakladatelství Spektrum, 1990. 48 s., il. V roce 1992, v roce čtyřstého výročí narození J.A.Komenského, připravili Štěpán Rak a Alfred Strejček pořad „Vivat Comenius“. Autorem hudební části je Štěpán Rak, part pro lidský hlas dodnes přednáší Alfred Strejček – je to výběr z textů Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských. Publikace obsahuje texty, které byly do pořadu zařazeny – latinsky, česky, německy, anglicky.
15 Kč
Počet kusů:  objednat objednat