příspěvková organizace Ministerstva kultury

Výstava měst a městeček v Napajedlech

Otevření nové radnice v Napajedlích (vysvěcení)

- zaslání exponátů Musejní společností
- spolupracoval: Vincenc Prasek, vlastivědný pracovník v Napajedlích, asi učitel, studoval ve Vídni (mj. i filologii), učil pak v Opavě
- materiál zaslalo celkem 41 obcí
- neděle 14. srpna 1904, poledne

Nová radnice v Napajedlích:
- následovala lidová veselice, před tím dopoledne mše svatá a průvod, pracovní sjezd moravských měst a městeček

(Muzejní zprávy - "Obeslána exponáty")