příspěvková organizace Ministerstva kultury

Výstava „Panna Maria“

Comenius Museum Naarden | NIZOZEMSKO:

Kloosterstraat 33
1411RS Naarden
T: 035 - 694 30 45
E: 

Od 16.listopadu do 13.ledna 2019 výstava: Panna Maria

Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví, každý měsíc s různými tématy. Listopadové téma je Náboženská minulost. Kostely a kláštery v Evropě určují do značné míry identitu vesnice nebo města. V důsledku sekularizace ztrácejí mnohé z těchto staveb svou svou původní funkci, a proto se hledá nové využití a nový veřejný dosah.

 

Muzeum J. A. Komenského mělo v minulosti mnoho funkcí, ale od roku 1440 až do roku 1579 to byl klášter věnovaný Panně Marii. Proto byli umělci z AKKV (původně katolické umělecké sdružení) požádáni, aby vytvořili umělecká díla na téma Panna Marie. Výstava potrvá také v měsíci prosinci, takže se Panně Marii věnuje zvláštní pozornost v době vánoční. AKKV – národní asociace umělců založená v roce 1920 (původně katolická).

 

Zúčastnění umělci: Marleen B. Berg, Irma Frijlink, Jan Haen, Els Hollestelle, Marijke Jager-Burggraaf, Elganan Jelsma, Anneke Kaai, Daan van Loenhout, Jaap Majoor, Greetje Majoor-Rijerse, Carola Mokveld, Afke Schenkelaars, Rob Schultheiss, Willem van Spronsen, Jeanne Tax, Helga Troll, Jan Verdonk, Aernout Voorthuijsen, Ans Voorthuijsen-Sminia.

 

 

DALŠÍ AKTIVITY:

 

Dne 15. listopadu 2018: zahájení výstavy a setkání s umělci. Začátek: 16.00 hodin. Místo: Muzeum J. A. Komenského.

 

Dne 25.listopadu 2018: Přednáška: Mluvčí: Diana Kostman (historička umění) Název přednášky: Maria, příběh o životě. Začátek: 16.00 hodin.Místo: Muzeum J. A. Komeského.

 

Dne 16. prosince 2018: Přednáška: Mluvčí: Henk Michielse. Název přednášky: Klášter v Naardenu. Začátek: 14:00 hodin. Místo: Muzeum J. A. Komenského.

 

Dne 13. ledna 2019: Setkáni s umělci výstavy Panna Marie. Začátek: 14.00 hodin. Místo: Muzeum J. A. Komeského.

 

Výstava Panna Marie je k vidění v termínu: 16. listopad 2018 – 13. leden 2019.

 

Místo: Muzeum J. A. Komenského, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden. Tel. 035-694 30 45

info@comeniusmuseum.nl

 

Vstupné: 6,-- euro dospělí, 5,-- euro studenti, Muzejní karta, CJP, CKV, a děti do 12 let zdarma.

 

Odkaz: Comenius museum Naarden / výstava Panna Maria

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999