příspěvková organizace Ministerstva kultury
Výstava slováckých malíren v Radějově

Výstava slováckých malíren v Radějově

Musejní společnost v Uherském Brodě
uspořádalo

VÝSTAVKU
SLOVÁCKÉ MALÍRNY V RADĚJOVĚ

Vstup volný

Výstavka trvala od pondělka 4. prosince do 21. prosince 1922

"Vystaveny budou malované věci dřevěné, hedvábí a porculán. Vystavené věci budou prodejné. Malírna byla poctěna první cenou na výstavě ve Strážnici."