příspěvková organizace Ministerstva kultury

Labyrint světa a ráj srdce Miroslava Huptycha

Připomínka 353. výročí Komenského úmrtí.

 

Digitální grafiky Miroslava Huptycha, které aktualizují myšlenkové dědictví Jana Amose u příležitosti uplynutí 400 let od sepsání jeho Labyrintu.

 

Výstava bude doplněná čtenářskou soutěží – přijďte do muzea, identifikujte alespoň dva úryvky z Labyrintu a získejte originální grafický list s rajským zvířetem (viz foto).

 

trvání: prodlouženo do 31. prosince 2023 | Informatorium

vstupné: zdarma

 

Miroslav Huptych – grafický list

 

Labyrint světa Myroslava Huptycha

 

Labyrint světa Myroslava Huptycha

Svátky betlémské hvězdy

výstava betlémů, retro Vánoce a pohyblivý Lego betlém

(pá) 1. prosince 2023 – (ne) 11. února 2024

velký výstavní sál

jednotné vstupné 50 K

 

 

Výstava ze sbírek našeho muzea, Slováckého muzea, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a soukromých sbírek

 

Svátky betlémské hvězdy

 

 


Knižní vazba 2023

Výstava prací při příležitosti XXVI. mezinárodního semináře Společenstva českých knihařů.

 

vernisáž: 22. září 2023 | 14:00

informatorium a sloupový sál

jednotné vstupné: 20 Kč


 • rukodělné knižní vazby Společenství českých knihařů

 

 • knihy ze Studentské knihvazačské soutěže 2023 – tématem letošní soutěže je vazba knihy na zadaný titul:
  Jan Amos Komenský: Janův breviář (vydáno 2020, Nadace Pangea)

 

  • ukázka unikátních vazeb Karla Dudeška, rodáka z Boršic u Buchlovic

   

  Janův Breviář Nadace Pangea 2020 Janův Breviář Nadace Pangea 2020

  foto: nadacepangea.cz

   

   


  Na březích Nilu

  Objevte svět obyvatel starověkého Egypta a starověké Núbie

   

  (pá) 16. června 2023 – (ne) 1. října 2023

  velký výstavní sál

  vstupné: 130 Kč dospělí | 70 Kč děti 6–15 let | 50 Kč školní exkurze (skupiny min 10 žáků či studentů)

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

  Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/o-kudy-z-nudy/bannery-a-loga

   

  Zajímá vás, jakými zvířaty a rostlinami byli obklopeni

  staří Egypťanéa obyvatelé starověké Núbie?


  Výstava Na březích Nilu, vzniklá v rámci spolupráce mezi Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur, představí více jak 150 unikátních originálních předmětů pocházejících ze sbírek Náprstkova muzea a Městského muzea Moravská Třebová.

  Jejím záměrem je přiblížit široké veřejnosti přírodní svět faraonského Egypta a starověké Núbie pomocí předmětů, které starověcí obyvatelé nilských břehů používali během svého života, nebo s nimi byli pohřbeni.

  Výstava je rozdělena do pěti částí. První se věnuje geologii nilského údolí a přilehlých pouští, druhá rostlinstvu, třetí zvířeně a čtvrtá člověku využívajícímu přírodní zdroje. Poslední, pátá část, přenese návštěvníka do zásvětních krajů a seznámí ho se staroegyptským bestiářem.

  Ústředním exponátem instalace je rakev s mumií ženy jménem Har, která byla v době 4. stol. př. n. l. pohřbena ve středoegyptském Achmímu. Podobně jako řadu dalších předmětů přivezl tuto mumii z Egypta arcivévoda Josef Ferdinand Toskánský.

  Návštěvníka bezesporu zaujmou rovněž mumie zvířecí, včetně mumií koček, krokodýlů, hadů, rejsků nebo čápa. Neméně pozornosti si však zaslouží také nádoby sloužící k výrobě a uchovávání piva nebo vína. Součástí výstavy jsou i chlebové placky upečené v době vlády slavné královny Hatšepsut před bezmála třemi a půl tisíci lety.

  Jedním z nejcennějších vystavených předmětů je soška patřící do pohřební výbavy faraona Sethiho I. (vládl ve 13. století př. n. l.) uložené v panovníkově hrobě v Údolí králů.

  Výstava Na březích Nilu jistě osloví všechny návštěvníky bez ohledu na věk, avšak lze ji díky její srozumitelnosti využít i jako doplněk školní výuky na základních a středních školách.

   

  Na březích Nilu

  JUDr. Václav hrabě z Kounic, šlechtic a mecenáš

  výstava k 110. výročí úmrtí v Uherském Brodě

  (pá) 13. října – (ne) 19. listopadu 2023

  velký výstavní sál

  jednotné vstupné 50 Kč

   

  K výstavě si Mgr. Radek Tomeček připravil přednášku: Václav Kounic, ze života hraběte (10. listopadu 2023)


  Výstava, která je připomínkou 110. výročí úmrtí JUDr. Václava z Kounic, jedné z nejvýznamnějších osobností politického života rakousko-uherské monarchie 19. století, ale také člověka, který významně ovlivnil národní a společenský život na Uherskobrodsku. Jeho život a činnost byly neustále konfrontovány se složitými ději období nastávající demokratizace, nacionalizace, ale i sociální radikalizace společnosti přelomu 19. a 20. století. Jeho snahy se neustále promítaly na pozadí tohoto vývoje jako obraz člověka a aktivního politika, kterému nejsou lhostejné zájmy nejširších lidových vrstev. Ačkoli sám Václav Kounic pocházel ze starobylého šlechtického rodu, jako jeden z mála svého stavu dal před exkluzivitou života v privilegované aristokratické vrstvě přednost včlenění se do rodící se občanské společnosti, pro kterou neváhal využít svého postavení a vlivu. Současně s touto stránkou povahy Václava Kounice však vystupuje do popředí také jeho další osobní rys, jenž se nese v duchu jeho zájmu o oblast národního umění a literatury.

   

  Připravovaná výstava je uceleným a o životě Václava Kounice vypovídajícím celkem představujícím život, politickou i mecenášskou činnost. Část výstavy je tvořena trojrozměrnými předměty z jeho pozůstalosti a pozůstalosti jeho druhé manželky Josefíny. Na výstavě vedle užitných předmětů spojených s jeho osobou a několika rodinných obrazů bude možno shlédnout řadu dobových fotografií vztahujících se ke Kounicovu životu a jeho veřejné činnosti.

   

  výstava JUDr. Václav hrabě z Kounic, šlechtic a mecenáš

   

  výstava JUDr. Václav hrabě z Kounic, šlechtic a mecenáš

   

   JUDr. Václav hrabě z Kounic

  Blahoslav a Komenský – velikáni humanistické literatury

   

  Vážení návštěvníci,


  z technických důvodu jsme nuceni o týden zkrátit trvání výstavy.

  Poslední možnost ji zhlédnout tak máte do neděle 14. května.

  Děkujeme za pochopení.

   

  Výstava u příležitosti 500 let od narození Jana Blahoslava a 400. výročí sepsání Komenského Labyrintu světa.

   

  Oba z Moravy pocházející biskupové Jednoty bratrské kromě svého duchovního poslání přispěli k povznesení české řeči a písemnictví a vytvořili díla nadčasové hodnoty. Zasloužili se rovněž o knihtisk. Blahoslav založil tiskárnu v Ivančicích, která se přestěhovala do Kralic. Její evakuaci do Lešna zařídil Komenský.

   

  Členění výstavy

   

  • Jednota bratrská a humanismus

  Život a působení Jana Blahoslava | Synoda ve Slížanech 1557 a Jiří Izrael | Bratrská tiskárna

   

  • 400 let od sepsání Labyrintu světa a Lusthausu srdce

  Motiv labyrintu a jeho recepce napříč staletími | Komenského Labyrint jako dílo literární a filosofické | Odraz Labyrintu v umění

   

  Plakát výstavy Blahoslav a Komenský – velikáni...