příspěvková organizace Ministerstva kultury

Výtvarné umění
Depozitář uměníVýtvarné umění

 

Výtvarné uměníPodsbírka Výtvarného umění je tvořena především obrazy a plastikami z regionu Uherskobrodska, méně často jsou však zastoupeny i obrazy a plastiky autorů z jiných evropských regionů. Časově zahrnuje sbírka období od 17. století do současnosti.

 

Základ podsbírky vznikl kolem roku 1898 v souvislosti se založením a zpřístupněním muzea pro veřejnost. V prvních letech byly předměty této podsbírky decentralizovány a tvořily součást podsbírek jiných, zejména etnografických a historických. V padesátých letech 20. století byly obrazy i plastiky soustředěny do stávající podsbírky Výtvarného umění a v současnosti jsou doplňovány na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea.

 

Nejstarší 17. století je v podsbírce prezentováno několika obrazy nizozemského malíře Hamiltona, 18. století je zastoupeno několika plastikami i obrazy s tematikou církevní a náboženskou, století devatenácté pak motivy sakrálními s převahou obrazů s náměty etnografickými. Nejpočetnější část této podsbírky tvoří díla ze století dvacátého, která ve velké míře znázorňují město Uherský Brod a jeho nejbližší okolí. Mezi nejznámější autory 20. století zastoupené v podsbírce patří malíři Joža Uprka, Antoš Frolka, Stanislav Lolek, Jakub Obrovský, Emil Filla a František Foltýn. Z plastik je zastoupena část pozůstalosti významného sochaře Štěpána Zálešáka a některé z plastik Franty Úprky a Otmara Olivy.

 

Mezi nejčastěji zastoupené malířské techniky v podsbírce patří olej na plátně, olej na dřevě, olej na lepence, akvarel, kresba tužkou, uhlem a tuží, malby na skle a tisky. V plastikách je nejčastěji zastoupeným výtvarným materiálem dřevo, pálená hlína, sádra a bronz.


Hamilton, Zátiší s jelení hlavou, kol. r. 1700Wenc. Pešina, Večeře páně, 1786Anonym, Hra smrti, po roce 1700Anonym, Kladení do hrobu, pol. 17. stoletíJosef Klír, Hrabě Kounic, kol. 1900Emil Filla, Zátiší, 1948František Foltýn, Kubistický obraz, 20. – 30. léta 20. stoletíJoža Uprka, Biřmování v Uherském Brodě, 1898Jakub Obrovský, Petrarca předčítající verše, 1. pol. 20. stoletíStanislav Lolek, Podzim, 20. – 30. léta 20. stoletíMartin Sochor Uprka, Doškové sklepy, 1949Bohumír Jaroněk, Valašské chalupy, 1. pol. 20. stoletíJiří Jura Pacák, Búdy v Újezdci, 1. pol. 20. století	Anonym, Poprsí papeže s tiárou, 1. pol. 18. století	František Bílek, Dr. Farský, 1919Štěpán Zálešák, Kladení do hrobu, 1. pol. 20. století