příspěvková organizace Ministerstva kultury

Augustin Hladký

(8.6. 1883 – 11.2. 1951)

Učitel, dlouholetý muzejní pracovník a správce muzea. Narodil se 8. 6. 1883 v Uherském Brodě. Zde absolvoval obecnou školu i svá středoškolská studia (1889 – 1904). Po maturitě pokračoval (1904 – 1906) ve studiích na učitelském ústavu v Brně. Svoji první učitelskou praxi nastoupil na obecné škole v Bojkovicích, kde působil dva roky. V roce 1908 přešel na obecnou školu v Pitíně a později, od roku 1910, vyučoval ve Starém Hrozenkově. Po vyhlášení mobilizace 28. 6. 1914 nastoupil vojenskou službu a byl odvelen na ruskou frontu. Zde byl zajat 5. 8. 1916 a později vstoupil do nově formovaných jednotek československých legií v Rusku. Po návratu do samostatné Československé republiky v roce 1921 nastoupil místo učitele na obecné škole v Havřicích. Od roku 1922 až do odchodu do výslužby učil na měšťanské škole v Uherském Brodě.

Po svém návratu aktivně pracoval ve výboru Musejní společnosti. Společně s J. V. Hauerlandem, Ferd. Pragerem a Fr. Rajchlem se významně podílel na vybudování nového muzea v budově tzv. Baraníku. Za své zásluhy byl v roce 1927 zvolen správcem znovu otevřeného muzea. V této funkci působí do roku 1944, kdy je pověřen vedením oddělení komenián. Jeho odborná činnost byla neobyčejně široká. Zabýval se etnografií, archeologií, numizmatikou. Jeho zájem patřil i historii města a komeniologii, o čemž svědčí jeho práce publikované v místním tisku: „Černý Janek“ na radniční věži v Uherském Brodě, „Pan řídící“, Rodiště Komenského, Komenský a Masaryk, Různé pověsti o pobytu Komenského na Uherskobrodsku, Uherskobrodsko na mapě Fabriciově a Komenského, Kde se narodil Komenský a mnoho dalších. V muzeu zřídil nová oddělení měšťanské domácnosti, řemesel a oddělení legionářské, byl iniciátorem rozsáhlé výstavy bratrských tisků a spisů J. A. Komenského, konané v roce 1935. Za své zásluhy byl v roce 1944 jmenován čestným členem Musejní společnosti. Zemřel 11. 2. 1951 v Uherském Hradišti.

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999