příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ignát Seichert

(24.3. 1847 – 25.2. 1909)

Říšský a zemský poslanec, starosta města Uherského Brodu a první předseda Musejní společnosti pro jihovýchodní Moravu v Uherském Brodě. Narodil se v Klatovech 24. 3. 1847 v rodině klempířského mistra. Zde absolvoval obecnou školu a gymnaziální studia. Po studiích se stal praktikantem ve Šternberku, kde se aktivně účastnil veřejného a národnostního života. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky zastává asistentské místo ve Štýrském Hradci, kde je mu v roce 1871 udělen titul magistra farmacie. Roku 1872 odchází do Rožnova, kde obdržel koncesi ke zřízení lékárny a kde zastával místo lázeňského inspektora. V novém působišti vstupuje do veřejného života, jeho zásluhou je zde založen nový léčebný ústav a lázeňský dům, postaven pomník Františku Palackému a založen polévkový ústav pro chudou školní mládež. Je členem různých spolků a Národně-politické jednoty.
V roce 1888 zakoupil lékárnu v Uherském Brodě. Jeho národně-politická činnost pokračuje i zde. V devadesátých letech minulého století se zasloužil společně s Bedřichem Weberem a několika dalšími o vymanění městské správy z politické a hospodářské závislosti na německém měšťanstvu. V roce 1897 se stal starostou města, podílel se na založení městské spořitelny a propagoval české školství ve městě. Jako starosta Uherského Brodu realizoval návrh na založení městského muzea. Rozhodnutí o jeho otevření padlo na jím vedené schůzi městského zastupitelstva 4. 3. 1898. Sám pak věnoval částku 100 zl. na náklady spojené s jeho zřízením. Za své zásluhy o muzeum byl na zasedání ustavující valné hromady 13. 7. 1899 zvolen prvním předsedou Musejní společnosti. Tuto funkci vykonával do roku 1902, kdy byl jmenován ředitelem Zemské pojišťovny Markrabství moravského v Plzni. Zde působil až do své smrti 25. 2. 1909.


! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999