příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vzpomínáme na Františka

Město Uh. Brod
Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě

Vzpomínáme na Františka

vpomínkové setkání s českými spisovateli
u příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka (1909 – 1997)


vzpomínali spisovatelé
Eva Kantůrková
MUDr. Jan Cimický, CSc.
Petr Prouza
Václav Suchý
Akad. mal. Josef Velčovský
a Josef Koller st.


moderoval
PaedDr. Karel Milička
ředitel SOŠ Luhačovice
Literární Luhačovice, o.s.


účinkovali
Dětský folklorní soubor Holúbek (KZŠ, Uh. Brod)
Divadlo Brod (Uh. Brod)
Josef Koller, ml.

čtvrtek 25. června 2009, 19:00 – 21:00
SLOUPOVÝ SÁL MUZEA


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999