příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vzpomínáme na Františka

Město Uh. Brod
Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě

Vzpomínáme na Františka

vpomínkové setkání s českými spisovateli
u příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka (1909 – 1997)


vzpomínali spisovatelé
Eva Kantůrková
MUDr. Jan Cimický, CSc.
Petr Prouza
Václav Suchý
Akad. mal. Josef Velčovský
a Josef Koller st.


moderoval
PaedDr. Karel Milička
ředitel SOŠ Luhačovice
Literární Luhačovice, o.s.


účinkovali
Dětský folklorní soubor Holúbek (KZŠ, Uh. Brod)
Divadlo Brod (Uh. Brod)
Josef Koller, ml.

čtvrtek 25. června 2009, 19:00 – 21:00
SLOUPOVÝ SÁL MUZEA