příspěvková organizace Ministerstva kultury
Vzpomínka na holocaust

Vzpomínka na holocaust70. výročí odsunu židovských občanů z Uherského Brodu

do fašistických vyhlazovacích táborů

27. ledna 2013 -- 25. února 2013

UHERSKÝ BROD | KINO MÁJ | foyer (přízemí)

Výstava 11 panelů formátu 100 x 70 cm s archivními fotografiemi a detailními průvodními texty.