příspěvková organizace Ministerstva kultury

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu

 

ODKAZ – o kolokviu na stránce MINISTERSTVA KULTURY ČR

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu ENGLISH VERSION

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

a Filosofický ústav AV ČR

ve spolupráci s Unií Comenius


pořádají ve dnech 10.–11. 10. 2018

 

31. MEZINÁRODNÍ KOMENIOLOGICKÉ KOLOKVIUM

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery
PROGRAMUBYTOVÁNÍPRO AUTORYKE STAŽENÍKONTAKT

 

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu

 

FOTODOKUMENTACE AKCE

  

PROGRAM 31. MEZINÁRODNÍHO KOMENIOLOGICKÉHO KOLOKVIA

 

Délka příspěvku: 25 minut + 5 minut diskuze

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina

 

STŘEDA 10. 10. 2018

Muzeum, sloupový sál

8.00–8.30 Prezence účastníků

8.30–8.50 Zahájení

 

Dům dětí a mládeže

9.00–9.25 Thomas Richter: The Selectiveness of Cultural Transfer and the Problematic Naturesof the Term                                      „Migration“ in Early Modern Europe

9.25–9.40 Martin Steiner: K terminologii migrace v latinských spisech J. A. Komenského

9.40–10.05 Sándor Enghy: A Biblical Perspective on Migration: One History, One Solution – With Regard                                           to Comenius’ Understanding of the Bible

10.05–10.20 diskuse

 

10.20–10.45 Petr Melmuk: Vliv exilu a (e)migrace v zemi J. A. Komenského v 16.–18. století

10.45–11.10 Karel Rýdl: Komenského exulanství nebo emigranství?

11.10–11.20 diskuse

11.20–12.50 oběd

 

12.50–13.15 Kateřina Šolcová: Politická teorie na reformované akademii v Herbornu a její reflexe v díle J. A.                                       Komenského

13.15–13.40 Andreas Lischewski: Der Regenmacher und das perpetuum mobile. Die Aneignungder Elias-Gestalt                                im niederländischen Exil

13.40–13.50 diskuse

 

13.50–14.15 Martin Holý: Mezi Vitemberkem a Prahou. Absolventi Leucorey jako profesoři pražské utrakvistické                                univerzity v 16. a raném 17. století

14.15–14.40 Vladimír Urbánek: Transfer vědění a rétorika exilu: pobělohorští exulanti a jejich sebeprezentace v                                  písemnostech Hartlibova okruhu

14.40–14.50 diskuse

14.50–15.00 přestávka na kávu

 

15.00–15.25 Andrzej Borkowski: Polish Translations of „The Labyrinth of the World and Paradise of the Heart“ in                                the 17th and the Early of the 20th Centuries: Jan Petrozelin (1695) and Jan Pindór (1914)

15.25–15.50 Ludmila Mnich: Comenius as an Emigrant: Russian and Ukrainian Perception

15.50–16.00 diskuse


16.00–16.25 Rostislav Rajchl: Koordinovaná spolupráce astronomů v 16. a 17. století na základě měření a                                            pozorování kosmických těles při utváření představ o vesmíru

16.25–16.50 Olga Chadaeva: Reception of Western Cosmological Models in the Seventeenth-Century Russia

16.50–17.00 diskuse


17.00–17.20 Manfred Richter, Jiří Beneš: Vzpomínka na Wernera Korthaaseho

 

* * *

 

19.00 zahájení společenského večera

pohoštění s ochutnávkou vín

 

19.15–20.00 vernisáž výstavy

Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917−2003

s komentovanou prohlídkou Vladimíra Urbánka

 

20.00–20.30 folklorní vystoupení

Soubor písní a tanců Olšava z Uherského Brodu

písně a tance z Uherskobrodska

 

20.30–23.00 společenský večer

pohoštění s ochutnávkou vín a cimbálovou muzikou Olšava

 

 

 

ČTVRTEK 11. 10. 2018

Dům dětí a mládeže

8.45–9.10 Jan Kilián: Migrace a emigrace ve městech českého Krušnohoří v první polovině 17. století

9.10–9.35 Jana Hubková: Letáková publicistika k počátkům reformace na severočeských panstvích Salhausenů

9.35–9.45 diskuse


9.45–10.10 Kamila Szymańska: Leszno / Lissa im 17. Jahrhundert als gelungenes religiöses, kulturelles und                                        gesellschaftliches „Experiment“

10.10–10.35 Martin Hoferka: Kalich Jednoty bratrskej z roku 1639. Hmotný doklad pobielohorskej emigrácie v                                    Skalici

10.35–11.00 Jan Saheb: Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z                              Moravy přes Evropu do Horního Slezska – příběh Jana Němčického z Němčic

11.00–11.15 diskuse

11.15–12.45 oběd


12.45–13.10 Roman Mnich: Comenius versus Jews and Judaizers

13.10–13.35 Jan Herůfek: Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno

13.35–13.45 diskuse

13.45–13.55 přestávka na kávu


13.55–14.20 Bernhard Stalla: Die Bildungsinitiativen von Jan Amos Komenský im Exil

14.20–14.45 Hiroshi Matsuoka: Finding Myself in Comenius

14.45–15.10 Seok-Joo Kim: Comenius’s Educational and Theological Thought Realized in the Development                                          Process of the Republic of Korea and Application in Modern Society

15.10–15.25 diskuse


15.25–15.35 Závěrečné slovo

 UBYTOVÁNÍ V UHERSKÉM BRODĚ

 

Každý účastník kolokvia si zajišťuje ubytování sám.

Níže jsou uvedeny hotely a penziony v blízkosti muzea (5 minut chůze).

 

nejbližší ubytování:

Hotel Monde

Hotel Kaunic

Penzion Lapač

Penzion Javořina

 

V Uherském Brodě či okolí se nachází řada dalších ubytovacích zařízení, jejich seznamy můžete nalézt zde:

hotely

penziony

ubytovny

 PRO AUTORY

 

Přednesené příspěvky budou součástí časopisu Studia Comeniana et historica (číslo 101–102/2019).

Finální text musí být redakci odevzdán nejpozději 28. února 2019 a musí být upraven dle zásad pro publikování v časopise SCetH.

Doporučený rozsah příspěvků je 20 normostran, pozdější odevzdání či delší rozsah prosím konzultujte s redakcí.

 KE STAŽENÍ

 

Call for papers CZ

 

Přihláška na kolokvium

 

OFICIÁLNÍ PROGRAM KOLOKVIA

 KONTAKT

 

Veškeré dotazy zodpoví:

 

Lenka Pospíšilová

pospisilova@mjakub.cz

telefon: 572 63 22 88

mobil: 605 320 540