příspěvková organizace Ministerstva kultury

Z lavic do života (DK18)

večer věnovaný výchově a vzdělání

Z lavic do života

koná se v rámci Dnů Komenského 2018

 

Z lavic do života (DK18)


Program večera chce být také inspirací nebo výzvou k zapojení se do aktivit

občanské iniciativy SPOLU,

která usiluje spolu s dalšími občanskými sdruženími

o obnovení významné celorepublikové týdenní akce,

zabývající se výchovně-vzdělávací problematikou

a hlásící se k odkazu J.A. Komenského.

 

rezervace míst v Café Clubu Uherský Brod:

Marie Rosenfeldová – RosenfeldovaM@seznam.cz

 Náprava věcí se má začínat od nápravy škol, poněvadž školy jsou dílnami světla; a světlo nebo temnota rozumu, znalost nebo neznalost věcí je opravdu prvním působitelem všeho hnutí v životě soukromém i veřejném a prvním zdrojem řádu nebo zmatků ve věcech lidských. | J.A.Komenský - Obecná porada o nápravě věcí lidských

 

Hlavním kořením příjemnosti bude učební metoda cele praktická, cele vábná, aby se skrze ni stala škola opravdu hrou, to jest příjemnou předehrou celého života. | J.A.Komenský     Obecná porada o nápravě věcí lidských

 

Učitelé a studenti představí veřejnosti své aktivity a produkty, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci celorepublikových a mezinárodních projektů.

 

Prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace a výstavu dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit.

 

V obecném úvodu zazní úvaha o významu a hlavním cíli projektů – propojení výchovně-vzdělávacího procesu s praxí a využití nejpřirozenějších a nejefektivnějších metod k dosažení kvalitního všestranného vzdělání a rozvoji kritického a demokratického myšlení.

 

Po jednotlivých prezentacích proběhne beseda a diskuze s diváky.

 

V programu večera vystoupí v roli Komenského Bronislav Haluza.

 

Vedoucí projektů:

 

Mgr. Marcel Mahdal, Mgr.Lenka Ertlová  úvod: Cíl a význam projektů

 

Mgr. Marcel Mahdal   Deportační středisko v Uherském Brodě PANT,IWalk

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

 

Mgr.Lenka Ertlová      Deportační středisko v Uherském Brodě IWalk

Gymnázium J.A. Komenského, Uherský Brod

 

Mgr. Vlastimil Ondra   Filmový kroužek ZŠ Bánov a KWN Panasonic,

ZŠ Josefa Bublíka, Bánov

 

Mgr.Jana Řehořová    Uherskobrodské gymnázium v akci E-Twinning, Comenius,

MUN (Modelové konference OSN)

 

Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

Mgr.Jitka Hudečková  Z místa, kde žijeme Jeden svět (Člověk v tísni)

 

ZŠ, Mariánské náměstí, Uh. Brod

 

Mgr.Milena Šišáková  Efektivní využití volného času mladých lidí DoFe

Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

 

Bc. Bronislav Haluza   J. A. Komenský