příspěvková organizace Ministerstva kultury

Z lavic do života (DK18)

večer věnovaný výchově a vzdělání

Z lavic do života

koná se v rámci Dnů Komenského 2018

 


Program večera chce být také inspirací nebo výzvou k zapojení se do aktivit

občanské iniciativy SPOLU,

která usiluje spolu s dalšími občanskými sdruženími

o obnovení významné celorepublikové týdenní akce,

zabývající se výchovně-vzdělávací problematikou

a hlásící se k odkazu J.A. Komenského.

 

rezervace míst v Café Clubu Uherský Brod:

Marie Rosenfeldová – RosenfeldovaM@seznam.cz

 Náprava věcí se má začínat od nápravy škol, poněvadž školy jsou dílnami světla; a světlo nebo temnota rozumu, znalost nebo neznalost věcí je opravdu prvním působitelem všeho hnutí v životě soukromém i veřejném a prvním zdrojem řádu nebo zmatků ve věcech lidských. | J.A.Komenský - Obecná porada o nápravě věcí lidských

 

Hlavním kořením příjemnosti bude učební metoda cele praktická, cele vábná, aby se skrze ni stala škola opravdu hrou, to jest příjemnou předehrou celého života. | J.A.Komenský     Obecná porada o nápravě věcí lidských

 

Učitelé a studenti představí veřejnosti své aktivity a produkty, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci celorepublikových a mezinárodních projektů.

 

Prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace a výstavu dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit.

 

V obecném úvodu zazní úvaha o významu a hlavním cíli projektů – propojení výchovně-vzdělávacího procesu s praxí a využití nejpřirozenějších a nejefektivnějších metod k dosažení kvalitního všestranného vzdělání a rozvoji kritického a demokratického myšlení.

 

Po jednotlivých prezentacích proběhne beseda a diskuze s diváky.

 

V programu večera vystoupí v roli Komenského Bronislav Haluza.

 

Vedoucí projektů:

 

Mgr. Marcel Mahdal, Mgr.Lenka Ertlová  úvod: Cíl a význam projektů

 

Mgr. Marcel Mahdal   Deportační středisko v Uherském Brodě PANT,IWalk

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

 

Mgr.Lenka Ertlová      Deportační středisko v Uherském Brodě IWalk

Gymnázium J.A. Komenského, Uherský Brod

 

Mgr. Vlastimil Ondra   Filmový kroužek ZŠ Bánov a KWN Panasonic,

ZŠ Josefa Bublíka, Bánov

 

Mgr.Jana Řehořová    Uherskobrodské gymnázium v akci E-Twinning, Comenius,

MUN (Modelové konference OSN)

 

Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

Mgr.Jitka Hudečková  Z místa, kde žijeme Jeden svět (Člověk v tísni)

 

ZŠ, Mariánské náměstí, Uh. Brod

 

Mgr.Milena Šišáková  Efektivní využití volného času mladých lidí DoFe

Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

 

Bc. Bronislav Haluza   J. A. Komenský

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999