příspěvková organizace Ministerstva kultury

Z lavic do života (DK18)

večer věnovaný výchově a vzdělání

Z lavic do života

koná se v rámci Dnů Komenského 2018

 


Program večera chce být také inspirací nebo výzvou k zapojení se do aktivit

občanské iniciativy SPOLU,

která usiluje spolu s dalšími občanskými sdruženími

o obnovení významné celorepublikové týdenní akce,

zabývající se výchovně-vzdělávací problematikou

a hlásící se k odkazu J.A. Komenského.

 

rezervace míst v Café Clubu Uherský Brod:

Marie Rosenfeldová – RosenfeldovaM@seznam.cz

 Náprava věcí se má začínat od nápravy škol, poněvadž školy jsou dílnami světla; a světlo nebo temnota rozumu, znalost nebo neznalost věcí je opravdu prvním působitelem všeho hnutí v životě soukromém i veřejném a prvním zdrojem řádu nebo zmatků ve věcech lidských. | J.A.Komenský - Obecná porada o nápravě věcí lidských

 

Hlavním kořením příjemnosti bude učební metoda cele praktická, cele vábná, aby se skrze ni stala škola opravdu hrou, to jest příjemnou předehrou celého života. | J.A.Komenský     Obecná porada o nápravě věcí lidských

 

Učitelé a studenti představí veřejnosti své aktivity a produkty, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci celorepublikových a mezinárodních projektů.

 

Prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace a výstavu dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit.

 

V obecném úvodu zazní úvaha o významu a hlavním cíli projektů – propojení výchovně-vzdělávacího procesu s praxí a využití nejpřirozenějších a nejefektivnějších metod k dosažení kvalitního všestranného vzdělání a rozvoji kritického a demokratického myšlení.

 

Po jednotlivých prezentacích proběhne beseda a diskuze s diváky.

 

V programu večera vystoupí v roli Komenského Bronislav Haluza.

 

Vedoucí projektů:

 

Mgr. Marcel Mahdal, Mgr.Lenka Ertlová  úvod: Cíl a význam projektů

 

Mgr. Marcel Mahdal   Deportační středisko v Uherském Brodě PANT,IWalk

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

 

Mgr.Lenka Ertlová      Deportační středisko v Uherském Brodě IWalk

Gymnázium J.A. Komenského, Uherský Brod

 

Mgr. Vlastimil Ondra   Filmový kroužek ZŠ Bánov a KWN Panasonic,

ZŠ Josefa Bublíka, Bánov

 

Mgr.Jana Řehořová    Uherskobrodské gymnázium v akci E-Twinning, Comenius,

MUN (Modelové konference OSN)

 

Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

Mgr.Jitka Hudečková  Z místa, kde žijeme Jeden svět (Člověk v tísni)

 

ZŠ, Mariánské náměstí, Uh. Brod

 

Mgr.Milena Šišáková  Efektivní využití volného času mladých lidí DoFe

Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

 

Bc. Bronislav Haluza   J. A. Komenský

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999