příspěvková organizace Ministerstva kultury

Z lavic do života 2019

 

DNY KOMENSKÉHO 2019

 

prezentace studentských projektů v rámci Dnů Komenského 2019

ve spolupráci s Café Club Uherský Brod a za účasti pedagogů (2. ročník)

(st) 27. března 2019 | 18.00 | Café Club (Kaunicova 76, Uh. Brod)

 

Hodně se dnes mluví o tom, jak je důležité ve výchovně-vzdělávacím procesu propojovat výuku s praxí, jak dát větší prostor rozvoji kritického a demokratického myšlení, které reflektuje náš rychle se měnící svět a proměnu společnosti. Příkladem aktivit a metod, jak toho dosáhnout, jsou právě školní projekty.

 

Učitelé, kteří si mohou přizvat do programu své žáky a studenty, budou v programu prezentovat své aktivity a produkty, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci školních, celorepublikových a mezinárodních projektů. Patnácti až dvacetiminutové prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace, popř. výstavy dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit. Součástí programu, který oživí svými vstupy Bronislav Haluza v roli Komenského, bude také diskuze a na závěr malé občerstvení s hudbou.

 

Chtěli bychom našimi aktivitami morálně i organizačně přispět k obnovení významné uherskobrodské tradice celonárodního rozsahu zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání, která se zde v minulosti každoročně pravidelně konala pod názvem Uherskobrodské dny učitelů a o jejíž oživení usilují již delší dobu Uherskobrodští patrioti.

 

Skupina pedagogů, kteří se zúčastní večera a vyjádří podporu výše zmiňovaným snahám o obnovu Učitelských dnů v našem městě hlásícího se k odkazu Komenského, může vytvořit jádro organizačního týmu spolupracujícího se státními  institucemi, s nimiž již proběhlo jednání a které přislíbily odbornou i finanční podporu.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999