příspěvková organizace Ministerstva kultury

Za zvířaty kolem světa

REPORTÁŽ TV SLOVÁCKO NA 4:59

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci se Slezským zemským muzeem Opava

Vás zvou na výstavu

 

Za zvířaty kolem světa

SAVCI, PTÁCI, PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI, MOTÝLI, BROUCI,

DALŠÍ HMYZ, ROSTLINY, HORNINY A MINERÁLY

SEDMI SVĚTADÍLŮ

 

biogeografická výstava preparátů ze sbírky opavského Slezského zemského muzea

trvá od 19. května do 10. září 2017

(vstup zdarma v dnech otevřených dveří. 20. 5., 1. 6. a 10. 9. 2017)

 

vstupné 25 Kč

 

Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II., 688 12  UH. BROD | 572 632 288 muzeum@mjakub.cz

mjakub.cz | @muzeumjakuherskybrod | @programMJAKUB | szm.cz

 

 

vernisáž výstavy proběhla v PÁTEK 19. KVĚTNA 2017 | 17.00 | Muzeum JAK Uh. Brod:

18.00–19.00 prezentace živočišné říše naší planety

velkoplošná projekce HD s komentářem autora výstavy Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999