příspěvková organizace Ministerstva kultury

ZDARMA

  • Občané Ukrajiny

  • Děti do 6 let, držitelé průkazek AMG, ZMS, RG ČR a ICOM, pedagogický dozor

 

  • Zaměstnanci příspěvkových organizací MK ČR, kteří předloží zaměstnaneckou průkazku se známkou s logem ministerstva. Tito zaměstnanci a s nimi max. 3 osoby mají vstup do celého muzea zdarma.

 

  • Držitelé průkazky Muzejního spolku v Uherském Hradišti


  • Pro všechny a na všechny okruhy pravidelně ve dnech 28. 3., 1. 6., 28. 9. a 28. 10.


  • Na všechny okruhy u příležitosti Mezinárodního dne muzeí 18. 5., Dnů Evropského kulturního dědictví a Festivalu muzejních nocí, v termínu dle rozhodnutí ředitele.


  • Po dobu vernisáže na všechny okruhy.