příspěvková organizace Ministerstva kultury

Židovské město osiřelo...

 

 

Muzeum Jan Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás srdečně zve

 

na přednášku ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

 

Židovské město osiřelo…

 

DEPORTACE A OSUDY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA ZE SHROMAŽDIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ

 

přednáší

PhDr. Jana Šplíchalová (Židovské muzeum Praha)

 

součástí přednášky je velkoplošná projekce archivních fotografií

z deportace v Uherském Brodě (leden 1943)

 

sobota 27. ledna 2018 | 16.00

sloupový sál muzea

 

PhDr. Jana Šplíchalová pracovala na celé řadě vědeckých a popularizačních projektů,

z nichž připomeňme alespoň film Nickyho rodina o Nicholasovi Wintonovi (1909–2015).

 

vstupné 50 Kč

 

PŘEDNÁŠKA NA STRÁNCE MINISTERSTVA KULTURY ČR

 

ROZHOVOR S HISTORIKEM RADKEM TOMEČKEM

 

 

 

(Další fotografie z deportace v Uh. Brodě jsou publikovány v knize Uherský Brod očima dobových fotografů, vydanou Muzeem JAK v r. 2009)

 

 


Soubory ke stažení:

Židovské město osiřelo...

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999