příspěvková organizace Ministerstva kultury

ZKUSMETO

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
uspořádalo výstavu tří mladých výtvarnic

ZKUSMETO

velkoformátové malby a pastely
haptické objekty

Marie Ušiaková
Jana Slintáková
Dagmar Kubišová

vernisáž proběhla
v pátek 3. července 2009, 17:00 hodin
Sloupový sál muzea

úvodní slovo měl
Mgr. Petr Slinták

kulturní program
"volné sdružení hudebníků"
ALEXANDER HEMALA

Velký výstavní sál
výstava trvá do 16. srpna 2009

Výstava ZKUSMETO představuje veřejnosti tvorbu tří mladých výtvarnic – Marie Ušiakové, Jany Slintákové a Dagmar Kubišové. Jde o práce různého charakteru, v nichž autorky přistupují ke ztvárnění svých představ z několika hledisek – skrze smyslové vnímání prostřednictvím hmatu, zachycení subjektivní vize člověka jako krajiny a skrze spontánní vypořádání se s barvou na obrazové ploše. Velkoformátové malby a pastely, stejně tak jako haptické objekty jsou propojeny hlubšími vazbami v procesu syntézy vlastní osobnosti s okolním světem.

ALEXANDER HEMALA - Volné sdružení hudebníků, které existuje od roku 2000. Stěžejní myšlenkou v současné době jednočleného projektu je hledání výrazu a sdělení přes zvukovou atmosféru. Hudba je postmoderní kombinací elektroniky a akustických zvuků v puristně čisté podobě nebo doprovázena efektováním. Více na: http://www.hemala.tvprodukt.net/.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999