příspěvková organizace Ministerstva kultury

Zlatý věk nizozemského portrétu

Muzeum J. A. Komenského Vás srdečně zve na přednášku Bc. Lucie Kubišové

ZLATÝ VĚK NIZOZEMSKÉHO PORTRÉTU

úterý 27. dubna 2010, 18:00 hodin
přednáškový sál muzea

Sraz zájemců v uvedenou hodinu u železné brány do atria muzea
(z ulice Přemysla Otakara II.)

Vstupné 10,- Kč