příspěvková organizace Ministerstva kultury

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

(stav k 3. 1. 2017)

 

ŘEDITEL

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

572 632 288 linka 211

vaskovych@mjakub.cz

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – CV

 

ÚTVAR ŘEDITELE

Ludmila Vintrová

asistentka ředitele

572 632 288

vintrova@mjakub.cz

 

Mgr. Marie Kadlčíková

správkyně audiovizuálních programů

572 632 288 linka 233

kadlcikova@mjakub.cz

 

Robert Provodovský

produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník

572 632 288 linka 203

provodovsky@mjakub.cz

 

Alexandra Haluzová

výtvarnice

572 632 288 linka 219

haluzova@mjakub.cz

 

Ing. Halina Trsková

interní auditorka DPP

 

 

KOMENIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Petr Zemek, Th.D.

zástupce ředitele

vedoucí oddělení

komeniolog

572 632 288 linka 221, 731 350 719

zemek@mjakub.cz

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – CV

 

Mgr. Lucie Urbánková

komeniolog

kurátorka sbírkových fondů

572 632 288 linka 208

urbankova@mjakub.cz

 

Mgr. Aleš Kapsa

pracovník vztahů k veřejnosti

572 632 288 linka 216

kapsa@mjakub.cz

 

Magdaléna Ďurďová

knihovnice

572 632 288 linka 200

durdova@mjakub.cz

 

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY SBÍREK

 

Mgr. Radek Tomeček

vedoucí oddělení

archivář

572 632 288 linka 232

tomecek@mjakub.cz

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – CV

 

Jan Gazdík

konzervátor

572 632 288 linka 220

gazdik@mjakub.cz

 

Martina Trousilová

dokumentárorka fotoarchivu

572 632 288 linka 232

trousilova@mjakub.cz

 

Veronika Provodovská

kurátorka sbírkových fondů

572 632 288 linka 203

provodovska@mjakub.cz

 

Mgr. Kateřina Gabrhelíková

archivářka (komeniologická dokumentace, komeniologický literární archiv)

kurátorka nesbírkových fondů

572 632 288 linka 215

gabrhelikova@mjakub.cz

 

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Miroslav Seidl

investiční referent

vedoucí oddělení

572 632 288 linka 225

seidl@mjakub.cz

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – CV

 

Dana Uliánová

pokladní

572 632 288 linka 201

pokladna@mjakub.cz

 

Beata Novotná

průvodkyně

572 632 288 linka 201

 

Jindřiška Vítková

uklízečka

572 632 288 linka 201

 

Zdeněk Zlámalík

údržbář

572 632 288 linka 234

 

 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Alena Vrbová

ekonomka

vedoucí oddělení

572 632 288 linka 207

vrbova@mjakub.cz

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – CV

 

Silvie Ondrová

mzdová účetní

572 632 288 linka 209

ondrova@mjakub.cz

 

  


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />