příspěvková organizace Ministerstva kultury


V Ý S T A V Y   a   E X P O Z I C E :


EXPOZICE:V NAARDENU:VÝSTAVY:

Jan Amos Komenský lidstvu

expozice

(do 31. 3. 2017 omezený provoz)


Vivat Comenius

expozice


Svět mechanické hudby

prodlouženo do 23. 4. 2017


Starožitnosti Uherskobrodska

expozice


Comenius’ Unity of the Brethern

do září 2017


JAK chtěl změnit svět

putovní výstava


Rolnický dům a hospodářství

č. p. 57 ve Vlčnově

expozice


 


 

P Ř I P R A V U J E M E :


 

AKCE:

FESTIVALY:

KONCERTY DK


Dny Komenského 2017

28. 3.  – 1. 4. 2017


30. Fašank 2017

19. 2. 2017


Anna Slezáková – kytara

21. 2. 2017


Kraslice 2017

4. – 5. 4. 2017


Dny Komenského 2017

27. 3. 2017


Smyčcové trio Gideon

21. 3. 2017


 


20. Musaionfilm 2017

13.–15. 6. 2017


 


 

D N Y   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í :


Den narození

Jana Amose Komenského

28. 3. 2017


Mezinárodní den muzeí 2017

20. 5. 2017


Festival muzejních nocí 2017

20. 5. 2017