příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUNDUS COMENII

stálá expozice v Památníku J. A. Komenského v Naardenu | NIZOZEMSKO

osobnost J. A. Komenského v dobovém společenském a intelektuálním kontextu

slavnostní otevření – (so) 28. března 2020

Stichting Comenius Museum – comeniusmuseum.nl

 

Základ expozice tvoří informace podávaná návštěvníkům v několika stupních, doplněna systémem interaktivních a audiovizuálních prvků.

 

Stálá expozice je dílem odborníků komeniologických pracovišť (včetně zástupců holandské strany).

 

Expozice je určena návštěvníkům z celého světa.

 

Otevření expozice je součástí Národních oslav výročí Jana Amose Komenského

zdroj: https://www.comenius350.cz/program-narodnich-oslav/