příspěvková organizace Ministerstva kultury

Výstava národopisného materiálu a komenián

"Musejní společnost tuto výstavu obeslala národopisným materiálem a ukázkami Comenian, začež dostalo se společnosti čestného diplomu s právem ražení zlaté medaile."