příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vědecká rada muzea

Spolupráce na řízení instituce jako odborného pracoviště, a to v souladu se zřizovací listinou

Prof. Pavel Floss
Dr. Martin Steiner
Dr. Marta Bečková
Dr. Jiří Beneš
Doc. Karel Floss
Doc. Karel Hádek
Prof. Petr Horák
Dr. František Hýbl
Dr. Ondřej Jakubec
Dr. Jiří Just
Prof. Tomáš Knoz
Dr. Jozef Matula
Doc. Jiří Mikulec
Prof. Jaroslav Pánek
Dr. Miroslav Vaškových
Prof. Michaela Soleiman pour Hashemi
Dr. Vladimír Urbánek
Prof. Josef Válka

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
ODKAZ (KE STAŽENÍ) ZDE: PDF

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MJAKUB

Nákupy sbírkových předmětů

 

předseda

PhDr. Ivan Plánka

 

členové

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.

Mgr. Josef Fantura

PhDr. Romana Habartová

PhDr. František Hýbl

PhDr. Vít Trachtulec

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 1. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

OTEVŘENÁ VÝSTAVA (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

NOVÁ KNIHA (od 28. 10. 2017):

e-shop / pokladna muzea

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

kontakt
informace

muzeum

odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2017:

ŘÍJEN–LISTOPAD


info pro transport výstav


Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Musaionfilm / YouTube

Veř. zakázky – NEN


Ministerstvo kultury ČR
Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM