příspěvková organizace Ministerstva kultury

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás zve

 

na přednáškový podvečer


300 let od morové rány v Uherském Brodě

PŘEDNÁŠÍ

Mgr. Radek Tomeček

historik MJAKUB

mor v Uherském Brodě 1715

 

Mgr. Marek Lečbych

archeolog Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

archeologie hromadných pohřebišť

poslední archeologické nálezy v Uherském Brodě

 

mor a Komenský

 

ochutnávka bylinných „oučinných“ čajů proti morové nákaze

 

pátek 20. 11. 2015, 17.00 v muzeu

 

vstupné 30 Kč

(pokladna muzea 572 632 288, 9.00-12.00 a 12.45--16.45)

 

Rozhlasový pořad Českého rozhlasu Plus (red. Petr Slinták, 19. 3. 2016, 20.35):

„Morové rány napříč staletími“ / dokumentární relace

odkaz zde

  

PODROBNÁ ZPRÁVA Z KNIHY Dr. PETRA ZEMKA:

(Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času, 2006)

 

 

Kaple sv. Damasa a sv. Jana Nepomuckého, která byla budována na hoře Králov již od r. 1717 na náklady primátora Pavla Hájka jako poděkování za osvobození Uh. Brodu od morové epidemie. 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999