příspěvková organizace Ministerstva kultury

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás zve

 

na přednáškový podvečer


300 let od morové rány v Uherském Brodě

PŘEDNÁŠÍ

Mgr. Radek Tomeček

historik MJAKUB

mor v Uherském Brodě 1715

 

Mgr. Marek Lečbych

archeolog Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

archeologie hromadných pohřebišť

poslední archeologické nálezy v Uherském Brodě

 

mor a Komenský

 

ochutnávka bylinných „oučinných“ čajů proti morové nákaze

 

pátek 20. 11. 2015, 17.00 v muzeu

 

vstupné 30 Kč

(pokladna muzea 572 632 288, 9.00-12.00 a 12.45--16.45)

 

Rozhlasový pořad Českého rozhlasu Plus (red. Petr Slinták, 19. 3. 2016, 20.35):

„Morové rány napříč staletími“ / dokumentární relace

odkaz zde

  

PODROBNÁ ZPRÁVA Z KNIHY Dr. PETRA ZEMKA:

(Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času, 2006)

 

 

Kaple sv. Damasa a sv. Jana Nepomuckého, která byla budována na hoře Králov již od r. 1717 na náklady primátora Pavla Hájka jako poděkování za osvobození Uh. Brodu od morové epidemie.