příspěvková organizace Ministerstva kultury

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

 

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vás zve

 

na přednáškový podvečer


300 let od morové rány v Uherském Brodě

PŘEDNÁŠÍ

Mgr. Radek Tomeček

historik MJAKUB

mor v Uherském Brodě 1715

 

Mgr. Marek Lečbych

archeolog Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

archeologie hromadných pohřebišť

poslední archeologické nálezy v Uherském Brodě

 

mor a Komenský

 

ochutnávka bylinných „oučinných“ čajů proti morové nákaze

 

pátek 20. 11. 2015, 17.00 v muzeu

 

vstupné 30 Kč

(pokladna muzea 572 632 288, 9.00-12.00 a 12.45--16.45)

 

Rozhlasový pořad Českého rozhlasu Plus (red. Petr Slinták, 19. 3. 2016, 20.35):

„Morové rány napříč staletími“ / dokumentární relace

odkaz zde

  

PODROBNÁ ZPRÁVA Z KNIHY Dr. PETRA ZEMKA:

(Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času, 2006)

 

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)

 

Kaple sv. Damasa a sv. Jana Nepomuckého, která byla budována na hoře Králov již od r. 1717 na náklady primátora Pavla Hájka jako poděkování za osvobození Uh. Brodu od morové epidemie.


300 let od morové rány v Uherském Brodě (1715–2015)