příspěvková organizace Ministerstva kultury

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

(stav k 1. 7. 2021)

 

ŘEDITEL

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

kurátor podsbírky Archeologie

572 632 288 linka 211

vaskovych@mjakub.cz

ÚTVAR ŘEDITELE

Ludmila Vintrová

asistentka ředitele

572 632 288

vintrova@mjakub.cz

 

Alexandra Haluzová

výtvarnice

572 632 288 linka 219

haluzova@mjakub.cz

 

MgA. Aleš Kapsa

programový a kulturně výchovný pracovník

specialista videozáznamu

572 632 288 linka 233

kapsa@mjakub.cz

 

Ing. Halina Trsková

interní auditorka DPP

 

KOMENIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Petr Zemek, Th.D.

zástupce ředitele

vedoucí oddělení

komeniolog

572 632 288 linka 221

zemek@mjakub.cz

 

Mgr. Lenka Pospíšilová

komeniolog,

kurátorka podsbírky Umění regionu a Komenský v umění

572 632 288 linka 208

pospisilova@mjakub.cz

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

pracovník vztahů k veřejnosti

572 632 288 linka 216

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227

 

Mgr. Pavla Zábojníková

knihovnice – archivářka

572 632 288 linka 215

zabojnikova@mjakub.cz

 

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY SBÍREK

 

Mgr. Radek Tomeček

vedoucí oddělení

správce nesbírkového fondu Historický archiv,

kurátor podsbírky Numizmatika

572 632 288 linka 232

tomecek@mjakub.cz

 

Jan Gazdík

konzervátor, kurátor podsbírky Historie

572 632 288 linka 220

gazdik@mjakub.cz

 

Martina Trousilová

dokumentárorka fotoarchivu

572 632 288 linka 232

trousilova@mjakub.cz

 

Veronika Provodovská

kurátorka podsbírky Etnografie

572 632 288 linka 203

provodovska@mjakub.cz

 

Magdaléna Ďurďová

knihovnice,

kurátorka podsbírky Staré tisky

572 632 288 linka 200

durdova@mjakub.cz

 

Mgr. Zuzana Sukupová

dokumentátorka nesbírkových fondů Komeniologická dokumentace (KD)

a Komeniologický literární a osobnostní archiv (KLOA)

572 632 288 linka 203

sukupova@mjakub.cz

 

 

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Miroslav Seidl

vedoucí oddělení

investiční referent

572 632 288 linka 225

seidl@mjakub.cz

 

Beata Novotná

pokladní, průvodkyně

572 632 288 linka 201

pokladna@mjakub.cz

 

Kateřina Josefíková

pokladní, průvodkyně

572 632 288 linka 201

pokladna@mjakub.cz

 

Dana Uliánová

pokladní

572 632 288 linka 201

pokladna@mjakub.cz

 

Jindřiška Vítková

uklízečka

572 632 288 linka 201

 

Josef Kohoutek

řidič, údržbář

572 632 288 linka 234

 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Alena Vrbová

vedoucí oddělení

ekonomka

572 632 288 linka 207

vrbova@mjakub.cz

 

Silvie Ondrová

mzdová účetní

572 632 288 linka 209

ondrova@mjakub.cz

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA – odkaz ZDE